Utan bilder fattar du inget

Hur kan en kravingenjör försäkra sig att alla intressenter, domänexperter (Subject Matter Experts), ledare, verksamhetsansvariga och tekniska teammedlemmar verkligen förstår VAD som ska byggas och HUR en möjlig lösning skulle kunna se ut?   

Vi MÅSTE skapa representationer som fungerar!

Trots det skapar många verksamhetsanalytiker och produktägare listor och textuella "one-liners" eller dokument som listar korta fraser.

Sådana dokument är omöjliga att granska, urtråkiga att läsa och extremt svåra att verkligen förstå konsekvenserna och analysera. Om man fokuserar på det enskilda kravet och hur man ska SKRIVA kravet istället för att verkligen förstå HELHETEN och hur lösningen fungerar.

Visuella kravmodeller är det effektivaste sättet att identifiera och kommunicera krav. 

Visualiseringar gör att alla intressenter är och förblir INTRESSERADE, vilket är själva essensen och nyckeln till effektivt arbete med krav.

Visualiseringar skapar förståeliga bilder av den tänkta lösningen så att alla som är involverade i vad lösningen kommer att leverera och framförallt vad den INTE kommer att ge.

Om du inte har visualiserat kraven så har du inte förstått dem på riktigt!

Om författaren

Stefan Eekenulv är en passionerad seniorkonsult inom kravhantering och förbättringsarbete, kreativ och visuell, alltid med fokus på att se saker med nya ögon och att få det att funka i verkligheten.

WebmasterComment