Explore - Represent - Validate

Idag pratar alla om att vara agila. Fräcka nya processer skapas av nya heta gurus. Nya begrepp ersätter allt gammalt. Jag vill påstå att det vi kallar ”agilt idag” i själva verket är essensen av vad varje effektivt projektteam och varje insiktsfull krav-/processingenjör strävat efter (och förhoppningsvis upplevt) inom Unified Processes, iterativ utveckling, Rapid Prototyping och Rapid Application Development, etc.
Vad som är viktigt att inse är att ”snabbhet” inte i sig är essensen i utvecklingen, utan snarare en effekt av ett medvetet tänkande och ett effektivt praktiskt genomförande. Det hjälper inte att vi springer snabbt och hinner med tåget, om tåget går åt fel håll. Agilitet kan aldrig utesluta en medveten upptäcksresa bland intressenter för att förstå kraven och att man tar smarta beslut om hur man representerar, förvaltar, validerar och verifierar dem.
Den mest atomära grundprocessen sker tillsammans med alla involverade intressenter (men oftast inte alla på en gång!) och innehåller ett vetenskapligt förhållningssätt till inhämtning av kunskap och förståelse.
Det kollaborativa upptäckandet är kreativt och spännande (Explore!). Alla upptäckter leder till eftertanke och reflektion och till ett slutligt medvetet beslut om hur man skall representera det man kommit fram till (Represent!) Att dokumentera saker med enbart text är oftast ett dåligt alternativ i dagens komplexa miljöer: bilder, visualiseringar, diagram och modeller TILLSAMMANS med eventuell nödvändig text, är ett mycket smartare sätt att representera kunskap på. Representationen måste valideras med relevanta intressenter (Validate!) har vi förstått saken rätt så att vi senare ”bygger rätt grej”? Valideringsaktiveteten av en medveten representation, är i sig ett effektivt sätt för att fördjupa själva upptäckandet.
ERV är det minsta atomära iterativa aktivitetsflöde som snurrar i varje effektiv agil utvecklingsprocess.
I varje stund och varje situation kan du ha ”Explore – Represent – Validate” som ett mantra i bakhuvudet. Det kommer garanterat förbättra dig i din roll som kravingenjör, och projektet som helhet.
 

Om författaren

Stefan Eekenulv är en passionerad seniorkonsult inom kravhantering och förbättringsarbete, kreativ och visuell, alltid med fokus på att se saker med nya ögon och att få det att funka i verkligheten. 

WebmasterComment