Du ser vad du tänker

Jag har tidigare pratat mig varm för att man ska UPPTÄCKA kraven, inte ”samla in” dem. Skillnaden i tankesätt är av avgörande betydelse, eftersom man bara ser det man tänker på.

Alla har vi varit med om att när vi funderar på att byta bil, så ser vi helt plötsligt olika typer av bilar och lägger märke till skillnaden mellan olika modeller och färger. På samma sätt så ser man barnvagnar överallt när man väntar barn. 
Fenomenet är fascinerande och inbjuder till långa filosofiska utläggningar kring vad vi verkligen VET om omvärlden, vad vi VÄLJER att se och vad vi inte ser på grund av okunskap, men låt oss hålla oss till det faktum att VERKLIGHETEN ”därute” INTE är detsamma som det som vi ser, hör, känner och upplever. Vi tar inte in omgivningen som den verkligen är, utan så som vi ”vill att den ska vara”.

Faktum är att vär hjärna är konstruerad för att fungera på detta sätt. RAS (Reticular Activating System) är en typ av filterfunktion mellan det medvetna och det omedvetna, vilket leder till att endast ”relevant information” slussas vidare till det medvetna och alla andra sinnesintryck som vi ”inte behöver” hålls tillbaka. Vi har alltså en inbyggd förmåga att automatiskt fokusera på det som vi bestämt oss för är viktigt och det som ökar våra chanser att överleva och uppnå våra mål. Exempelvis finns det en tydlig nytta av att lystra till sitt eget namn, och i vilken situation du än befinner dig och hur mycket information som flödar, kommer du ända att reagera om du hör ditt namn.
RAS mekanismen filtrerar ungefär 100 miljoner impulser per sekund, och släpper bara igenom en bråkdel av dessa till medvetandet.

Vi är skapade så att våra tankar BEGRÄNSAR vår förmåga att SE och UPPLEVA verkligheten.

Ett annat exempel upplevde jag förra året när jag tillsammans med MonoSKi-gänget åkte offpist i Riksgränsen. Vår lokala guide pekade på snön och hade ord på olika typer av snö, när jag bara såg ”PUDERSNÖ”. För en bergsguide är förmågan att skilja på snö och snö, helt avgörande för överlevnad, viss snö är FARLIG och annan snö är ren NJUTNING.

Som kravingenjör kan vi motverka denna effekt genom att skapa situationer och ”upptäcksresor” som tar intressenterna förbi de ”automatiska svaren” och vi kan medvetet anstränga oss för att ÖPPNA ÖGONEN på folk. Men för det så krävs det att vi själva är medvetna om vilka modeller och tankar som styr vad vi gör och hur vi väljer att representera kunskap. En enkel och effektiv modell att ha i bakhuvudet med avseende på alla situationer av kommunikation är följande. All extern input passerar det så kallade ”VAKOG-filtret”, som motsvarar våra 5 sinnen: syn (Visual), hörsel (Auditive), känsel (Kinesthetic), lukt (Olfactory) och smak (Gustatory). Därefter följer alla våra personliga bortsorteringar, förenklingar och ändringar samt generaliseringar för att göra världen mer lättförståelig och anpassad till vad vi upplevt hittills och vad vi tror på. Den interna modellen förändras ständigt och ”sätter ord på modellen” för att kommunicera vad vi upplever internt.

Om du förstår att alla har en egen karta över samma gemensama verklighet och att du kan använda dig av denna enkla kunskap- och kommunikationsmodell som speglar dessa insikter, är jag övertygad om att du kommer att bli en bättre kravingenjör.

Genom att förändra dina ”FILTER”, så kan du förändra världen. Genom en gemensam upptäcksresa kan du även påverka andras filter och förstå/påverka deras interna kartor.

"The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes but in having new eyes"

                                                                                                                              Marcel Proust

Om författaren

Stefan Eekenulv är en passionerad seniorkonsult inom kravhantering och förbättringsarbete, kreativ och visuell, alltid med fokus på att se saker med nya ögon och att få det att funka i verkligheten.

Webmaster1 Comment