Stå på lådan

Många tror att KRAV handlar om kontroll, övervakning och stilistiska övningar. I värsta fall endast skrivande av en hel massa text i Word.
Låt mig vidga era vyer!

Först till begreppet KRAV.  Vad innebär det att jobba med KRAV?

IREB definierar Requirements Engineering som en ”ett systematiskt och disciplinerat angreppssätt för att specificera och hantera/förvalta/manövrera/administrera krav”

Engelskans ”manage” är inte helt enkelt att översätt till svenskan. Det handlar alltså om att ”managera” det vill säga hantera/förvalta/manövrera/administrera.

Jag gillar att dela in Requirements Engineering i två delar: ”Kravutveckling” (Requirements Development) och ”Kravmanagering” (Requirements Management). 

Kravutvecklingen innehåller både kravanalys och kravdesign:

  • att upptäcka, analysera, förhandla kring idéer och behov som (ofta) krockar mellan olika intressenter
  • att representera upptäckterna i  text, bild och diagram
  • att kontinuerligt validera och kontrollera att vi verkligen på bästa möjliga sätt representerar det som intressenterna behöver och innerst inne drömmer om.

Kravmanageringen innebär att:

  • vi har kontroll över förändringen av enskilda krav och hela kravmängden över tiden
  • att olika versioner av samma krav administreras
  • att status för enskilda krav eller delmängder av hela kravmängden bevakas
  • att valda delar av alla kravenheter kopplas samman och spåras, så att man kan se beroenden och förstå hur sakerna hänger ihop.

Kravarbete är alltså en ingenjörsvetenskap som kräver eftertanke men också en stor dos av kreativitet!

I beskrivningen åå mitt visitkort vill jag påstå att jag inte bara TÄNKER utanför boxen (och sitter kvar i den), utan försöker STÄLLA MIG PÅ LÅDAN, eftersom man då får så mycket bättre överblick!
Jag vill påstå att kravingenjören som sköter sitt jobb kommer att se, höra, känna och uppleva förändringen eller den framtida produkten, långt innan själva implementationen ens har påbörjats eller tagit sin slutliga form. Vårt jobb går ut på att på bästa möjliga sätt förstå och representera och ÖVERTRÄFFA intressenternas förväntningar och att vara som en kapten på en fantastisk gemensam upptäcksresa.

Är du kravingenjör, ställ dig på lådan, blicka mot horisonten och var stolt!
Du är med och formar framtiden!

Om författaren

Stefan Eekenulv är en passionerad seniorkonsult inom kravhantering och förbättringsarbete, kreativ och visuell, alltid med fokus på att se saker med nya ögon och att få det att funka i verkligheten.

 

WebmasterComment