Hur man jobbar med en backlog i ett agilt projekt

Även om agil utveckling egentligen inte är är ett testämne skulle jag ändå vilja ta upp en diskussion kring det eftersom det ändå påverkar en testares vardag ganska så mycket. Antag följande exempel på uppstart av ett nytt agilt projekt som skall utveckla ett defekthanteringsprogram:
Produktägaren sätter upp nedanstående backlog efter samtal med slutanvändare:
 
1. Som en medlem av teamet vill jag kunna se en lista av defekter sorterad i prioritetsordning för att kunna veta vad teamet skall korrigera härnäst.
 
2. Som en medlem av teamet vill jag kunna rapportera en defekt för att den skall rättas vid ett senare tillfälle.
 
Produktägaren tar nu ett samtal med arkitekten i teamet för att försäkra sig om att den ser bra ut. Arkitekten säger: "Jodå det ser bra ut men det är några saker till som vi behöver lägga till i backloggen innan vi kan börja jobba med dessa saker":
  • Beställa, installera och sätta upp en databas för att kunna lagra defekter.
  • Installera Eclipse på alla utvecklardatorer för att kunna utveckla någon kod.
  • Installera och konfigurera Hibernate för att slippa skriva all SQL-kod manuellt.
"Ok, tack", säger produktägaren och funderar på hur han skall prioritera backloggen. Efter en stund inser han att han måste fråga arkitekten igen eftersom vissa av sakerna i backloggen inte riktigt är hans område.
 
Arkitekten säger att: "Ja, vi måste nog börja med att sätta upp Eclipse, därefter sätta upp en databas och sedan givetvis Hibernate. För att kunna lista några defekter så måste man ju kunna rapportera några defekter, så rapportera en defekt behöver komma innan man kan lista några."
Efter Arkitektens  förslag ser backloggen ut så här:
 
1. Installera Eclipse på alla utvecklardatorer för att kunna utveckla någon kod.
 
2. Beställa, installera och sätta upp en databas för att kunna lagra defekter.
 
3. Installera och konfigurera Hibernate för att slippa skriva all SQL kod manuellt.
 
4. Som en medlem av teamet vill jag kunna se en lista av defekter sorterad i prioritetsordning för att kunna veta vad teamet skall korrigera härnäst.
 
5. Som en medlem av teamet vill jag kunna rapportera en defekt för att den skall rättas vid ett senare tillfälle.
 
Nu vill jag ställa en fråga till er, gott folk, är detta projektet på god väg eller finns det något som skulle kunna förbättras i deras sätt att arbeta?
 
Om författaren
Michel Nass är testkonsult på Inceptive med många år i branschen. Han är expert på test, testmetodik, agil utveckling och har högsta kompetens inom avancerade testverktyg.
Webmaster9 Comments