Seminarium: Från affärskrav till test - hur hanterar jag det i praktiken?

GÖTEBORG - 8 maj
Plats:Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38

STOCKHOLM - 9 maj
Plats: Garnisonen Konferens, Karlavägen 100

08:00-08:30 Registrering och frukost
Alt. 1: 08:30-10:00 Affärskrav till Test + IRQA
Alt. 2: 08:30-11:00 Affärskrav till Test + IRQA + Workshop i IRQA och Krav kopplat till test.

>>Anmälan

Få inspiration om hur man kan koppla ihop affärskrav mot test och effektivt hantera dessa i verktyg. 
Anmäl dig antingen enbart till föreläsningsdelen "Affärskrav till Test" och demonstration av kravhanteringsverktyget IRQA eller till hela seminariet inklusive workshop i IRQA och krav kopplat till test.

Affärskrav till test

Hur tar man sig från ett verksamhetsbehov till något som utvecklare kan använda i sitt skapande och som 
även går att testa? Inte bara att något fungerade utan också att det faktiskt gör rätt sak?

Du kommer att få en inblick i hur en verksamhetsprocess kan användas för att hitta systemkrav, sätt att 
identifiera intressenter, hur centrala affärsobjekt kan beskrivas, visuell beskrivning av funktionalitet, 
kompletterande kvalitetskrav samt visa hur de visuella beskrivningarna utgör ett bra underlag för 
acceptanstest. En utmaning är kommunikationen för att få en tydlig beskrivning för alla parter!

Du får en presentation som beskriver tekniker, arbetssätt och tips för att uppnå målet att skapa en 
otvetydig beskrivning av vad som ska byggas. Ett krav av god kvalitet!

Demonstration av kravhanteringsverktyget - IRQA

En inledande demonstration av kravhanteringsverktyget IRQA där du får grunderna och enkelheten av att 
arbeta i ett modernt verktyg. Du kommer att se hur man kan spåra affärskraven hela vägen till test för att 
snabbt kunna få en överblick. Under demonstrationen kommer du även att se hur vi med hjälp av olika 
rättigheter och filter kan skapa olika vyer av samma kravmassa så att personer med olika roller kan arbeta 
samtidigt med den aktuella informationen.

Workshop - IRQA och Affärskrav till test (ca kl 10:00-11:00)

Passa på att ställa frågor och själv få testa IRQA för att få en djupare förståelse hur man med hjälp av 
ett modernt verktyg kan lösa de problem som man har idag samt vidare diskutera kring kopplingen 
krav och test.

VÄLKOMMEN!

Seminariet är kostnadsfritt - vi bjuder på frukost kl 08:00-08:30.

WebmasterComment