Våga släpp kontrollen!

På många sätt är jag STOLT över att jobba inom IT. Om man läser om situationen inom flera företag och institutioner utanför systemutvecklingsdomänen, så inser man lätt att den AGILA revolutionen som vi alla mer eller mindre experimenterar med till vardags i olika typer av projekt, faktiskt adresserar de riktigt svåra frågorna. Inom Systemteorin1 går dessa under namnet "soft". Mjuka frågor som berör helhetssyn, hur vi jobbar tillsammans och hur vi lär oss saker tillsammans och hur man får en hel organisation att skapa fantastisk IT.

Att försöka KONTROLLERA och STYRA allt och alla är matematiskt bevisat en omöjlighet. Och strävar vi efter något som inte går att uppnå, kommer vi lägga energi på fel saker och offra kreativiteten på övervakningens altare. 

Von Neumann2 visade matematiskt att det inte finns någon formel eller mekanisk process som kan avgöra om en specifik sträng av symboler är logiskt bevisbar eller inte. Med andra ord så säger detta klassiska "Entscheidungsproblem" (Decision Problem) att det inte finns ett systematiskt sätt att i förhand avgöra vad en kodmassa kommer att göra, det enda sättet att få dennna vetskap är att KÖRA koden och se vad som händer.

Så i grunden är det omöjligt att KONTROLLERA sig förbi problemen med "det oförutsedda".

Det innebär att vi ska fokusera på att behålla KREATIVITET och förmågan att anpassa sig till det oförutsedda (i stället för att försöka kontrollera det). Att skikta kunskapen så att vi inte vet och inte behöver bry oss om i detalj HUR den "svarta lådan" löser ett problem. Vi vill istället fokusera på bättre sätt att interagera (feedback!) med den och VAD det är vi verkligen kräver att den ska spotta ur sig.

Scrumteamet utgör en fysisk representation av denna "svarta låda" och begreppet enkapsulering. Denna konstruktion är enligt min mening själva kärnan i det agila angreppssättet.

Och enligt ovan resonemang kan vi dessutom hävda att "rent matematiskt" så ska vi INTE detaljstyra teamen, eftersom den totala kontrollen ändå är omöjlig att uppnå!

Vi måste alla förstå innebörden av detta och värna och skydda teamen mot alla "control freaks" som hävdar att de vill ha total insyn och kontroll.

Däremot kan man göra teamet ännu bättre och mer effektivt genom en bättre förståelse av hur hjärnan fungerar och hur vi förstår saker i grupp. Att BARA prata är ofta grunden till många problem. 

Mer om detta i en kommande bloggpost, där jag kommer att prata mer om själva Scrumteamet och om behovet av en utpekad roll som har ansvar för produktkraven och produktion av kunskap- och förståelserelaterade arbetsprodukter (exempelvis visualisering och modeller) som inte direkt är kopplade till slutprodukten och själva koden.

1. Obligatorisk litteratur inom Systemteori är allt av Peter Senge, Peter Checkland och John Poulter

2. I George Dysons bok "Turing's cathedral" kan du läsa mer om Turing och gänget som var med och skapade datorn (och atombomben): logikern Alan Turing, ingenjören Julian Bigelow, entreprenören John von Neumann, visionären/biologen Nils Baricelli och kodgeniet Klari von Neumann.


Om författaren

Stefan Eekenulv är en passionerad seniorkonsult inom kravhantering och förbättringsarbete, kreativ och visuell, alltid med fokus på att se saker med nya ögon och att få det att funka i verkligheten.

WebmasterComment