Höstens kursschema för Certified Agile Tester (CAT) klart

Kursen Certified Agile Tester (CAT®) är en avancerad kurs för dem som vill få ett försprång inom agil testning. Höstens två planerade tillfällen kommer att gå i Stockholm och Göteborg och omfattar fyra dagar kurs plus en dag certifiering för dem som vill kunna påvisa sin kompetens. Certifieringen är internationellt erkänd och gångbar och rekommenderas för alla som går kursen. Kursen hålls på engelska.

Läs mer och boka på kurssidan för CAT®.

 

WebmasterComment