Region Skåne ger Swedish Consulting Group i samarbete med Inceptive som leverantör av IT- konsulttjänster med nytt och utökat avtal

Region Skåne har idag offentliggjort tilldelningsbeslut i upphandlingen av ett tvåårsavtal med möjlighet till två års förlängning avseende IT-konsulttjänster. Vald leverantör är Swedish Consulting Group tillsammans med bl a Inceptive och avtalet värderas till totalt ca 100 miljoner kronor. Samarbetet resulterar i en effektivare hantering av IT-konsulttjänster till högre kvalitet mot en lägre kostnad.
Det nya avtalet är en utökning mot det befintliga avtalet med specialistroller så väl som åtagande som utvecklingsprojekt och förvaltning. Avtalet omfattar bl a tjänster för IT-arkitektur, teknisk koordinering, systemutveckling och strategitjänster, men även helhetsåtagande som t ex utveckling samt förvaltning. Upphandlingen är en del i en omfattande omstrukturering av IT-verksamheten inom Region Skåne, där större delen av operativ IT läggs ut på externa leverantörer.
-Avtalet med Swedish Consulting Group är mycket betydelsefullt i vårt behov av kompetenta IT-konsulter. Tack vare avtalet har vi inte enbart en smidig process för att hitta rätt kompetens, utan det har även medfört en bättre kontroll och kostnadsreduktion, säger Niklas Sundler, IT-direktör, Region Skåne.
-Vi är stolta över att Region Skåne har gett oss ytterligare förtroende och ser fram emot att få arbeta tillsammans med Region Skåne under nästkommande period. Det är med tillfredställelse som vi ser att vårt koncept och affärsmodell ger ett tydligt resultat, säger Samuel Persson, regionchef på Swedish Consulting Group. Att samla expertbolag som t ex Inceptive under samma paraply och att tillsammans skapa en enhetlighet som agerar
snabbt och flexibelt mot kunderna ligger i tiden då dessa efterfrågas allt mer.

 

WebmasterComment