Inceptive vinner upphandling för Göteborgs stad

I egenskap av ramavtalsleverantör till Göteborgs stad har Inceptive deltagit och vunnit en konkurrensutsatt upphandling för Business Region Göteborg avseende analys inför uppbyggnad av ett kvalitetssystem baserat på ISO/IEC 15504 (även kallad SPICE).

ISO/IEC 15504 (även kallad SPICE) skapades av projektet SPICE (Software Process Improvement and Capability dEtermination) bestående av ISO and IEC och är en metodik att visa på processförmågan och uppnå en certifierad nivå. Förväntningar från verksamheten är att få hjälp med att bygga upp ett för branschen viktigt kvalitetssystem som är baserat på SPICE.

WebmasterComment