Kontextdrivna uttryck, del 1

Den 7-9 maj 2012 hölls  för första gången på europeisk mark en konferens helt i den kontextdrivna skolans tecken. Platsen som gällde var Runö Kursgård strax utanför Åkersberga och konferensen i fråga hette Let´s Test (med undertiteln the context-driven way). Eftersom konferensen hade ett relativt begränsat antal deltagarplatser tänkte jag passa på att försöka förmedla mina intryck och kommentarer till de av er som tyvärr inte hade möjlighet att själva delta. Känner du inte till vad den kontextdrivna skolan innebär eller är bekant med dess sju huvudprinciper men är intresserad av att veta tar du med fördel en titt här eller här.

Formatet på Let’s Test skiljer sig en del från en ”vanlig” testkonferens (om det nu finns något som kan kallas så) såsom exempelvis en STAR-konferens eller liknande. Framförallt märks dessa skillnader i att:

  • Konferensen har ett uttalat tema i form av kontextdriven testning. Detta innebar att alla (eller åtminstone merparten av) konferensdeltagare, talare såväl som åhörare, är redan på förhand insatta i att presentationer och diskussioner åtmistone kommer att ligga i linje med de tankar och ideer som ryms inom denna testskola (eller approach som exempelvis Cem Kaner numera föredrar att benämna den). Den som t.ex. har en stark förkärlek för att predika best practices eller elegansen i att certifiera testare med hjälp av flervalsfrågor gör sig nog därför knappast besvär att besöka en konferens som Let’s Test.
  • Ett uttalat syfte att återinföra(?) konfererandet i konferensen. Det vill säga, Let’s Test vill vara en konferens där diskussionen sätts i centrum vilket märks inte minst genom att en tredjedel av tiden under varje session är öronmärkt åt diskussioner ledda av en utbildad facilitator.
  • Antalet deltagare är relatitvt begränsat, strax under 150 personer deltog i årets konferens. Detta innebär att man snart åtminstone har mött samtliga övriga deltagare i ett seminarierum, lunchkön eller i testlabbet och känner sig inte längre omgiven av ett hav av okända ansikten.
  • Konferensen hölls på en naturskön kursgård långt från övriga lockelser med samtliga deltagare boende på plats. Detta innebar, i kombination med de tre punkterna ovan, att alla deltagare umgicks med varandra under nästintill dygnets alla timmar. När sessionerna var slut för dagen fortsatte diskussionerna under den gemensamma middagen. Och när middagen var slut fortsatte diskussioner och samtal under de många arrangerade kvällsaktiviteterna. Och när kvällsaktiviteterna rundats av fortsatte diskuterandet i baren i många fall långt in på småtimmarna...

Utöver ovan nämnda huvuddrag fanns det många andra delar som gjorde Let’s Test till en unik konferens men samtidigt många likheter med ett gängse konferensformat. Varje dag inleddes exempelvis med en keynote och därefter följde tutorials (heldag såväl som halvdag) under måndagen eller presentationer under tisdagen och onsdagen. På kvällen fanns ett späckat program med bland annat Testlab, Lightning talks, extraföreläsningar, konstvandring, sponsorpub m.m.

Det om formatet och inriktningen på denna konferens. I kommande inlägg kommer jag återge lite av de presentationer och diskussioner som genomfördes. Det kommer vara långt ifrån en heltäckande återberättelse utan snarare mina utvalda highlights och diskussionsinlägg som jag tagit med mig.

 

Om författaren

Per Klingnäs är konsult på Inceptive och arbetar huvudsakligen med testledning och testning. Han är övertygad om att testning mår bra av att vara kontextdriven och arbetar själv helst med en utforskande approach.

Webmaster1 Comment