Samarbete med Chalmers om testautomatisering

Inceptive har inlett ett samarbete med Chalmers Tekniska Högskola inom ett forskningsprojekt kring en ny generation verktyg för automatiserad testning. Forskningsprojektet syftar till att påvisa effekterna av att använda den här typen av automatiseringsverktyg (vilka benämns Visual GUI Testing i studien) som fungerar på samma sätt som en mänklig testare genom bildigenkänning. Forskningsgruppen består förutom av Chalmers och Inceptive även av  representanter från svensk industri som har börjat använda verktygen kommersiellt.

Inceptive har utvecklat ett sådant här automatiseringsverktyg vilket också ingår som studieobjekt.

 

WebmasterComment