Nytt avtal med Göteborgs stad

Göteborgs stad Intraservice har genomfört en kravanalys avseende hantering av identiteter i Göteborgs stads system, med fokus på administration och information. Identitetslösningen innehåller idag ca 140 000 identiteter. Intraservice avser nu gå vidare med genomförande av lösningar för prioriterade krav och Inceptive har vunnit uppdraget att leda och kvalitetssäkra detta arbete.

WebmasterComment