Kontextdrivna uttryck, del 3

Let’s Test andra dag skulle enligt programmet inledas med en keynote av Rob och Anne Sabourin med titeln Applied Testing Lessons from Delivery Room Labor Triage. Dessvärre kunde Anne inte delta utan Rob valde då istället att själv hålla sin Elevator Parable – en presentation/gruppövning i storformat där han på ett tydligt och som vanligt ganska underhållande sätt lyckades belysa hur uppfattningen om prioritet och eventuell kundpåverkan av en bugg kan svänga över tiden baserat på vilken kunskap som finns tillgänglig om dess kontext. Allt eftersom ny information framkom om t.ex. eventuella följder av buggen i ett driftsatt system, var buggen uppstod och hur releasesituationen såg ut lyckades Rob få mer eller mindre hela åhörarskaran att fram och tillbaka ändra uppfattning om buggen och behovet av en eventuell fix.

Senare på dagen talade Zeger van Hese om likheterna mellan testning och konst under rubriken Make the case for aestehtics. Att man som konstbetraktare påverkas av i vilken miljö man betraktar ett konstverk och vilken information och kunskap man har av verket kan nog de flesta av oss hålla med om. Zeger illustrerade detta tydligt genom att till en början visa van Gogh’s Wheat Fields With Crows. Strax därefter valde han att förstärka intrycken med klassisk musik och slutligen genom att informera om att verket var, eller åtminstone anses vara, det sista van Gogh målade innan han valde att avsluta sitt eget liv. På samma sätt som vi som konstbetraktare påverkades starkt av att Zeger påverkade vår kontext och gjorde våra intryck allt starkare menar han att man som testare eller användare av ett system påverkas i termer av exempelvis upplevd kvalitet beroende på kontexten. Tack vare dessa likheter kan man även som testare dra vissa lärdomar baserade på de tekniker och knep som används för att betrakta konst. På samma sätt som en konstbetraktare med fördel sätter sig bekvämt tillrätta i lugn och ro och framför ett konstverk på ett museum, tillåter sig att titta ostört under en tid och låter ögonen styras av de intryck som uppstår kan man som testare för en avgränsad tidsperiod välja att fokusera på ett enskilt område av produkten man testar, låta frågor uppstå och de upptäckter man gör styra testningen. Zeger redogjorde för ett flertal ytterligare likheter och möjligheter att dra lärdomar från konstvärlden. Vill man ta del av dessa och samtidigt Zegers konstfulla Prezi-presentation finns den här.

Seminaridelen av dagen rundades för min del av med Henrik Emilssons Do You Trust Your Mental Models? Att ha förståelse för mentala modeller, hur man använder dem och vad det faktum att vi alla faktiskt inte har likadan sådana innebär är något jag själv tycker är mycket intressant och viktigt i rollen som testare. Många gånger inom mjukvaruutveckling talar man om vikten att ha en gemensam mental modell för att ha en delad förståelse för problemet man ska lösa – inte minst inom kravarbete. Det man lätt kan tappa bort är det faktum att alla slutanvändare inte alltid delar denna modell och därigenom kan uppleva problem trots att utvecklingsteamet varit välsynkat. Om om man därför kan sätta samman ett testteam av individer med många och inte helt lika mentala modeller, exempelvis genom varierande erfarenheter, ålder, kompetensområden etc, tror jag personligen att man skapar man goda förutsättningar för att hitta många olika typer av problem. Henrik talade delvis om denna aspekt men även en del om hur man själv kan arbeta för att förbättra sina egna mentala modeller genom att göra dem explicita, vara medveten om eventuell kognitiv bias och tvinga sig själv att tänka i flera dimensioner. Vill man ta ytterligare del av Henriks intressanta tankar och ideer gör man det företrädesvis på thetesteye.com

Om författaren

Per Klingnäs är konsult på Inceptive och arbetar huvudsakligen med testledning och testning. Han är övertygad om att testning mår bra av att vara kontextdriven och arbetar själv helst med en utforskande approach.

WebmasterComment