Kontextdrivna uttryck, del 4

Del 3 finns här

Avslutningsdagen av Let’s Test 2012 inleddes av Scott Barber och hans keynote Testing Missions in Context From Checking to Assessment. Scotts huvudpunkt var att vi som testare måste lära oss att se uppdraget med testningen i ett större och mer affärsmässigt sammanhang och inte bara som en enskild uppgift. Med detta menar han att vi som testare har, eller åtminstone borde ha, ett ansvar att inte bara se till kvalitetsmässiga aspekter utan även se till affärsnyttan av den produkt vi testar. För den som är intresserad av läsa ytterligare om Scotts tankar kring kan jag rekommendera Computer Swedens artikel från den 25:e maj eller hålla utkik på Scotts egen blog.

Fiona Charles presenterade därefter strategier för hur man effektivt lyckas genomföra större E2E-integrationstester. Presentationen byggde i huvudsak på Fionas egna erfarenheter och tog i stora drag upp ett antal konkreta tips och saker att tänka på i rollen som ansvarig testledare i ett större integrationsprojekt. Bland annat hur man bör se på sin egen och integrationsprojektets roll i kontexten av ett större projekt vilket ofta är fallet (t.ex. se till att du som testledare befinner dig på samma nivå som projektledare och arkitekter), var och hur man börjar grena ut vad som till en början kan te sig oöverskådligt och oerhört komplext (t.ex. söndra och härska, konkretisera tidigt i struktur-/arkitekturdiagram), var man troligtvis kommer stöta på de största problemen (t.ex. multipla plattformar, data koordinerad över multipla applikationer) och mycket mycket mer. Vill man ta vidare del av Fionas tips finns de relativt tydligt beskrivna i hennes presentationsmaterial.

Efter lunch valde jag att lyssna på Huib Schoots presentation med titeln So You Think You Can Test? Utöver titeln hade presentationen i övrigt inga uppenbara dansreferenser utan vad Huib egentligen menade var att det är mycket möjligt att vi faktiskt kan testa, många av oss t.o.m. riktigt bra, men det innebär inte för den sakens skull att vi ska sluta sträva efter att hela tiden bli bättre testare. Det som enligt Huib kännetecknar en riktig ”Testing Ninja” är attityd och passion kombinerat med kompetens och färdigheter. Och för att bli en bättre testare måste man; anpassa sig till kontexten, samarbeta samt ständigt lära sig och öva. Huib delade därför med sig av vad han anser är bra metoder och källor för att stimulera vår egen och andras utveckling som testare. Vill man ta del av en lång rad tips kring intressanta arbetssätt, böcker, bloggar, konferenser m.m. tar man med fördel en titt även Huibs presentationsmaterial.

Dagen, och hela Let’s Test 2012, avslutades med en keynote av Julian Harty med titeln Open Sourcing Testing. I denna lyfte Julian fram sin syn på hur man inte bara bör publicera mjukvara under open source-licens utan även det arbete man bedriver som testare. Detta kan man exempelvis göra genom att publicera och dela med sig av sina tester, tekniker, resultat, testdata m.m. Gärna, men inte nödvändigtvis, i kontexten av ett open source-projekt. På samma sätt som många företag idag framgångsrikt gör delar av sin kod öppen under open source, dock förutom den väsentliga del eller komponent som gör dem unika och konkurrensmässiga d.v.s dess Secret Sauce i receptet som gör mjukvaran, kan man inom testdomänen dela med sig av sitt arbete och metoder för att på så sätt fylla på det gemensamma kunnandet och stimulera lärande från varandra.

 

Om författaren

Per Klingnäs är konsult på Inceptive och arbetar huvudsakligen med testledning och testning. Han är övertygad om att testning mår bra av att vara kontextdriven och arbetar själv helst med en utforskande approach.

WebmasterComment