Rätt användning är viktigare än den korrekta kartan

Harry Beck jobbade som illustratör av elektriska kopplingsscheman på London Underground Signals Office, runt 1930. Inspirerad av färgkodade dioder på tillrättalagda och strukturerade kopplingsscheman, fick han idén att förenkla kartan för Londons tunnelbana, som började bli alltmer komplicerad och svåra att förstå. Han införde först att kurvor endast ritades i 45 graders vinklar; det var ju ingen som var intresserad av den exakta sträckningen av spåren ändå. Så länge som stationerna presenterades i rätt ordning och att alla stationer med viktiga linjebyten var tydligt markerade, så var det ingen som brydde sig om skalan på kartan heller. Ledningen för tunnelbanan var inledningsvis mycket skeptisk till Becks innovativa symboler, omskalningar och färgade linjer. Beck bodde i Finchley, i norra London, och och åkte tunnelbana varje dag. Han visste vad han pratade om och var väl insatt i det verkliga behovet. Han insåg att rätt användning var viktigare än en korrekt karta.

harryBeck.png

Sedan 1930-talet har alla lånat Harry Becks ideér och insikter vid ritande av olika typer av kartor.

Det handlar om fömågan att kunna abstrahera data, att gruppera saker som hör ihop och ersätta det med ett mer generellt namn eller en symbol. Att plocka bort saker som inte tillför någon nytta för den specifika användningen i situationen och för dem som kartan skall användas, samt förmågan att lägga till saker på kartan som förbättrar läsbarheten och möjligheten att resonera och förstå den bättre.

Abstraktion, Borttagande (Deletions) och Tillägg (additions). Tre ord som du måste behärska om du vill modellera och visualisera behov så att det ger verklig nytta

Om författaren

Stefan Eekenulv är en passionerad seniorkonsult inom kravhantering och förbättringsarbete, kreativ och visuell, alltid med fokus på att se saker med nya ögon och att få det att funka i verkligheten.

WebmasterComment