Ska vi bygga ett torn?

Modeller ska fungera som kittet mellan olika yrkesgrupper. Att gå från en otydlig vision till en framgångsrik produkt/tjänst, är en resa som normalt involverar en stor mängd människor med olika bakgrund, kunskap och tillhörighet. Om alla talar “samma språk” och “ser samma sak” kanske man kan få alla att “dra åt samma håll”, vilket är syftet med alla typer av representationer.

Enligt myterna (Genesis 11:5–6, och andra mycket tidigare berättelser) så hade människorna ett gemensamt språk och hade utvecklat så bra kommunikation att de till och med ansågs sig vara kapabla att bygga ett torn ända upp till himlen. Denna ”stairway to heaven” var något som någon/något (Gud?) ansåg skulle kunna leda till hybris och en alltför stor tro på den egna förmågan. Istället för att tro på en extern allsmäktig skapare, så skapade man sina egna produkter och tjänster.

Berättelsen fortsätter med att människorna tvingades till olika språk och att alla typer av missförstånd uppstod, så att stora projekt inte längre gick att genomföra. ”Babels torn” symboliserar således vår oförmåga att ro iland stora projekt när vi inte kan kommunicera. Och att vi inte ska tro att vi är något, som små människor inför det STORA och EVINNERLIGA…

Men om vi vänder på det hela och istället tänker att vi kanske kan dra nytta av att vi är splittrade. Kanske var det endast det talade språket som grumlades samtidigt som det gudomliga visuella språket hela tiden behölls intakt? Kan det vara så att den Heliga Graaleninte är ett objekt utan en metod, kunskap och erfarenhet av att jobba med modellering? SysML, UML, Theory of Constraints och The Logical Thinking Process?

Hur kan vi dra nytta av att vi alla ser på saker på olika sätt och har olika vyer av verkligheten?

I sumeriska historier långt före vår tideräkning berättades det om liknande torn och samma typ av problematik. Utan att man förstår varandra kan man inte bygga några storverk.

Nimrod var den som sägs ha beställt Babels torn. Han var således en av världens första Produktägare och Beställare. Inte heller han blev nöjd med resultatet…

Pieter_Bruegel_the_Elder_-_The_Tower_of_Babel_(Vienna)_-_Google_Art_Project_-_edited.jpg

Målning av Pieter Bruegel the Elder (1563 )”…God went down and confounded their speech, so that they could not understand each other, and scattered them over the face of the earth, and they stopped building the city.”

Om författaren

Stefan Eekenulv är en passionerad seniorkonsult inom kravhantering och förbättringsarbete, kreativ och visuell, alltid med fokus på att se saker med nya ögon och att få det att funka i verkligheten.

WebmasterComment