Ny kund: Havs och vattemyndigheten (HaV)

Havs- och vattenmyndigheten har ansvar för bland annat havs- och vattenplanering, tillsyn och reglering. Huvudkontoret finns i Göteborg.

Här ska till Torbjörn Andersson börja med att hjälpa till som kravingeniör.

Projektet går ut på att spåra fisk från fångstplatsen till kunden genom hela logisikkedjan!

Här finns det många roller som ska besättas under våren!


WebmasterComment