Utforska Hjärnan!

"Drawing on the right side of your brain" är en klassisk bok som tveklöst utvecklar din förmåga att rita. Den förändrar även för alltid ditt sätt att se på bilder, att det finns flera olika sätt att tänka kring en bild och att sättet du (mer eller omedvetet) väljer att titta på bilden, direkt påverkar din förmåga att rita av den. 

Om du har för avsikt att rita av exempelvis en hand, är det lätt att man "fastnar" i sina inre bilder av hur en hand "borde se ut" istället för att verkligen titta på det som ska porträtteras. 

Ett mer effektivt sätt är att fokusera på mellanrummet mellan fingrarna och linjerna som skapas av handens konturer. Ett annat sätt är att vända uppochner på det som ska ritas av.

Pröva att rita av en figur som du inte vet vad den föreställer! Du kommer att märka att skillnaden är enorm! 

När du kopplar på dina förutfattade idéer så blir bilden mycket sämre!

Detsamma gäller om du ska korrekturläsa din egen text... vänd texten uppochner!

Köp boken och gör en upptäcktsresa i dig själv! Det kommer garanterat göra dig till en bättre kravingenjör!

Posted by Stefan Eekenulv 2 April 2013