Ställ alltid risk mot nyttan och nöjet.

Jeff Corliss är en amerikansk professionell base-jumper, som hoppar från byggnader, broar och höga berg. Sådär lagom "normalt" och något som gemene man skulle kalla en person med ett "riskbenäget beteende" eller kanske till och med "en galning".

Men icke!

Jeff är en expert på att utvärdera risker. Under mer än 15 år har han försörjts sig på att göra det som han älskar och som ger honom adrenalinkickar i doser som vanliga dödliga knappast är vana vid. Det handlar om att vara otroligt effektiv och klarsynt med att bedöma och skapa mätbarhet på direkta och indirekta risker. Och sedan väga dessa risker mot "nyttan" eller "njutningen/upplevelsen" av att genomföra aktiviteten.

Om man brinner för en aktivitet är man givetvis beredd att riskera mer än om resultatet, även om det skulle gå bra, är något som man inte är intresserad av eller som man inte gillar.

Om man kör bil eller går över en gata, så utvärderar man omedvetet risker och anpassar sitt beteende till resultatet av denna riskutvärdering. Om det är en väldigt trafikerad gata utan övergångsställe och bilarna kör tätt, snabbt och stressigt, då skulle du säkert avstå från att springa över gatan. Att köra bil i Egypten eller i Thailand är det få regelälskande svenskar som är uppvuxna med det "naturliga" i att köa och vara "lugn och fin" skulle våga riskera.

 Det handlar hela tiden om att ställa RISKEN mot NYTTAN/NÖJET med aktiviteten!

jeffcrliss.jpg

Är detta en onödig risk eller ett underbart nöje?

Vad får du ut av att korsa vägen direkt där du står istället för att gå till närmaste övergångsställe eller gångbro?

Får du en kick av att gå där bilarna sveper förbi tätt intill? Får du pengar för att RISKERA att gå där det är den värsta trafiken?

En bra riskbedömning som gav stora skador

Howick-Falls.jpg

Howick fallen är ett 100 meter högt vattenfall i Sydafrika.

När Jeff Corliss hörde talas om Howick, omvandlade han det givetvis direkt till en utmaning att och ett utmärkt projekt att fånga på film. Känslan av att hoppa mitt i naturen intill ett vattenfall är (enligt Jeff) enormt häftig och filmen skulle bli en del av en DVD inom extrem sport för att bygga vidare på hans varumärke som spännande internationell base-jumper.

Jeff åkte till vattenfallet och studera noggrant alla möjliga uthoppspunkter. Efter att ha valt den perfekta platsen för ett uthopp, Utvärderade han riskerna. Om fallskärmen vecklades ut normalt rakt ut eller 90 grader åt höger, så skulle hoppet bli lyckat, och ännu en spektakulär film gjord. Men om fallskärmen vecklades ut 90 grader åt vänster fanns det en risk att skärmen drogs in i vattenfallet och lyftförmågan skulle då försvinna helt, vilket i princip skulle leda till ett fall på hundra meter rakt ner i vattnet på botten av ravinen. Om man landar i vatten från hundra meters höjd gör det ont och ger ganska omfattande skador. Men Jeff var ganska säker på att det troligtvis inte skulle leda till döden.

Som professionell base jumper har Jeff under årens lopp dokumenterat och analyserat alla sina ungefär 200 extrema hopp. Även om han alltid packar skärmen minutiöst efter alla konstens regler, kan han inte vara helt säker på att den vecklas ut rakt uppåt, ibland vecklas den ut åt vänster eller höger. Vid två tillfällen under de senaste 15 åren hade han upplevt en kraftig öppning åt vänster. 2 av 200 innebär 1%, och chansen för att det skulle ske även vid Howick fallen, var således en risk som han var villig att ta eftersom hoppet var strategiskt viktigt för honom i hans fortsatta karriär

Och vad tror ni hände?

Skärmen vecklades ut åt vänster och han drogs in i fallet.  Han slog i vattnet och bröt ryggen, ena knät, söndersliten solar plexus, 10 revben och krossade flera tänder ... men han överlevde.

Riskbedömningen var korrekt!

Vi måste inse att inget i livet är riskfritt! Men samtidigt lära oss att avstå från situationer med hög risk som inte ger någon nytta/nöje.

Som när vi avstår från att korsa gatan på det mest trafikerade stället i rusningstrafik.

risk-nytta-diagram.png

Egentligen handlar det om tre områden: 

1. hög risk men stor nytta/nöje: Var professionell och gör en analytisk utvärdering med konkreta värden med riktig data och aktuell fakta.

2. liten risk men stor nytta/nöje: livet är till för att levas och upplevas. Just do it!

3.liten nytta/nöje: varför göra något om varken du själv eller någon annan har nytta av det?

Om författaren

Stefan Eekenulv är en passionerad seniorkonsult inom kravhantering och förbättringsarbete, kreativ och visuell, alltid med fokus på att se saker med nya ögon och att få det att funka i verkligheten.