MESHUGGAH - LEAN!

En av de viktigaste principerna i det agila manifestet är ”principen om enkelhet” : ”the art of maximizing the amount of work not done”.

BLOGG_reduce waste.png

Om tittar på det lite mer noggrant så ser man att det är ett omvänt skrivet Leonardo da Vinci citat:

”Simplicity is the ultimate sophistication”

Det finns även ett klassiskt citat, som ofta attribueras Einstein:

“Everything should be made as simple as possible, but not simpler”

Detta är ett bättre och tydligare citat.

Einstein var INTE en förespråkare för att förenkla saker så att själva “upptäckten och vetenskapen” förlorades i en andefattig förenklad beskrivning.

Faktum är att verklig förenkling alltid sker i en specifik situation med ett tydligt syfte för att nå en bestämd effekt. Det innebär att man kan använda sig av de vanliga transformationerna: 

  • Deletion (att för det aktuella syftet och målet i den aktuella situationen, ta bort all irrelevant information)
  • Abstraction (att för det aktuella syftet och målet i den aktuella situationen, gruppera detaljer till större enheter exempelvis gruppera flera separata hus till ett ”bostadsområde” på en karta)
  • Additions (att för det aktuella syftet och målet i den aktuella situationen, lägga till information eller meta-information så att det blir lättare att förstå)

Det handlar alltså INTE om att förenkla något så att viktiga ”svåra” delar försvinner.

Ofta är det så att man MÅSTE förstå ett komplext flöde för att kunna förändra det på ett smart sätt och för att arbeta fram en önskad EFFEKT i den aktuella situationen som ”äger problemet” (och vari själva lösningen ska verka).

Det innebär att:

man kan INTE ta bort kunskap som behövs

bara för att man tycker det är svårt att förstå.

Det gäller att hitta det bästa sättet att representera kunskapen (och lyssna nu: det räcker INTE att enbart prata med varandra!!!) och att förvalta, uppdatera och kommunicera denna kunskapsleverabel.

Och i de fall mottagaren ändå inte förstår, så kan det behövas ögonöppnande utbildning!

Occams rakkniv

Det vi eftersträvar är snarare principen om Occam’s razor eller principen om parsimoni (parsimony).

Det innebär att om ett problem har flera olika korrekta lösningar, så ska man välja den som är enklast , OCH som är korrekt och representerar allt som behöver representeras.

Här är principerna kring LEAN mycket tydligare än det agila manifestet:

Ta bort det som inte ger någon nytta!

reduce the non-value-added waste.png

Men givetvis får reduktionen (deletion) inte påverka resultatet, vilket vissa personer verkar tro är OK.

OM en förenkling gör att ”alla fattar och nickar med” men samtidigt är FELAKTIG och ger fel effekt (på sikt) och inte ger det VÄRDE som var avsikten med projektet, då har man förenklat för mycket...fördummat helt enkelt!

reduce waist.png

”Reducing waist” ...är inte samma sak som ”reducing waste”!

Se till att själva förenklingen skapar ett mervärde!

MESHUGGAH!

En av mina bästa exempel på att ta bort saker utan att påverka resultatet och samtidigt skapa ett MERVÄRDE av själva reduktionen, är ett citat av Thomas Haake, trummis i bandet MESHUGGAH!

Haake.png

I used to have a 12 inch tom here ...I took that away for ergonomic reasons basically

this way I have the two hi-hats at similar height and near me … and it makes it easier to alot of the work we do with MESHUGGAH...

>>> https://www.dropbox.com/s/qa464h6vrc5vn24/3_Meshuggah_Making%20of%20Koloss-cut.mp4?dl=0

Reduktionen av hängpukan gav ett MERVÄRDE i att kunna spela mer ergonomiskt. Och givetvis försämrades inte det slutgiltiga resultatet (dvs. hur det låter på skiva och live!).

Dessutom tror jag att en roddare som bär alla trumlådor och ställer upp alla grejerna innan konsert är glad över att Haake inte spelar med ett trumset liknande Simon Phillips. 

simon phillips.png.jpg

Men notera att för Simon Phillips är det stora setet ”korrekt” när han spelar med exempelvis pianisten Hiromi. Eftersom han är en väldigt melodisk trummis behöver han alla pukorna.

Mitt egna trumset, som inspirerats av Billy Cobham och Simon Phillips, skulle kunna reduceras rejält, vilket garanterat skulle göra frugan väldigt glad.

stefan.png

MEN När jag sätter mig bakom trummorna är JAG ute efter en EFFEKT som är mer personlig; jag vill ha många grejer att slå på helt enkelt, vilket ett litet trumset inte ger mig.

Jag skulle inte bli nöjd med ett "projekt" som tog bort en massa pukor, även om man statistiskt kunde visa att jag inte använde flera av pukorna speciellt ofta...

Reducering är bara ett verktyg för att uppnå en effekt,

och om man missar effekten, så har man använt verktyget

på fel sätt eller vid fel tillfälle.

Reduceringen i sig är inte nyttan!

Dumdristiga förenklar ger ingen positiv effekt!

WebmasterComment