Be Agile!...Do Different!

Vi lever i en spännande “agil” era där de flesta som jobbar inom verksamhets- och systemutveckling försöker övertrumfa varandra med att vara agila, scrummiga och förändringsbenägna.

Underbart!

Speciellt om de agila coacherna leverera ”ögonöppnare” som verkligen biter sig fast i verksamheten och förbättrar innifrån, även när konsulten har lämnat byggnaden.

Jag brukar ofta gå tillbaka till det genialt formulerade agila manifestet. 

Och som inbiten MonoSki utövare, gillar jag att hela manifestet formulerades i ett snölandskap på the Lodge i Snowbird!

snowbird.png.jpg

Upplägget med de tolv principerna liknar det som NLP kallar grundantaganden eller ”presuppositioner” (Presuppositions). De principer eller koncept som används av alla inom denna beteendepsykologiska modell för effektiv kommunikation och förändring.

Några exempel på NLP – grundantaganden (Presuppositions) (på engelska, det låter bättre):

 • Communication is more than what you're saying.
 • ("Du kan inte inte kommunicera". Det man säger är bara en liten del av det man verkligen kommunicerar!
 • People already have all the resources they need to effect a change.
 • Every behavior serves a positive intention and a context in which it has value.
 • There is no such thing as failure, only feedback.
 • If someone can do something, then it can be modeled and taught to anyone else.
 • The map is not the territory.
 • The meaning of your communication is the response you get.
 • If you aren't getting the response you want, try something different!

(flera av dessa är värda att prata mer om vid ett senare tillfälle, men här fokuserar jag på de två sista)

Om man jämför med det agila manifestets tolv principer så är även de vägledande och inspirerande, trots att de är mer inriktade på kod och utveckling av mjukvara.

12 principles.jpg
 1. Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software.
 2. Welcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness change for the customer's competitive advantage.
 3. Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a preference to the shorter timescale.
 4. Business people and developers must work together daily throughout the project.
 5. Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done.
 6. The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face-to-face conversation.
 7. Working software is the primary measure of progress.
 8. Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely.
 9. Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility.
 10. Simplicity--the art of maximizing the amount of work not done--is essential.
 11. The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams.
 12. At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly.

Men jag saknar min personliga favorit

…att ”om det inte funkar, försök med något annat”.

Det gäller att ha en STOR verktygslåda med OLIKA verktyg för alla möjliga situationer. Att vara kreativ och hitta på nytt. Som passar och som ger resultat.

Ibland tolkas de agila  principerna som regler och dogmatiska riktlinjer. Och allt som inte står skrivet i de böcker som är på modet för tillfället, anses som ”icke-agilt”.

Farligt!

Den kreativa aspekten är så viktig!

Ibland kanske man ska ändra saker bara för att skaka om verkligheten även om det verkar fungera på ytan, på samma sätt som bilmodeller byter formspråk och utvecklas.

Att bryta mönster och att se saker på ett nytt sätt. Att läsa texten upp-och-ner, att skriva med vänster hand, att spela in möten eller rita av dem eller att skippa dokumenten och visualisera allt viktigt som en tecknad serie?

Ett exempel på inspirerande nytänk (och som knyter an till pisterna i Snowbird) är följande filmclip.

Istället för snabba clip med dunka-dunka musik och snösprut i 200 km/h så är detta tvärtom:

Skidåkning i ultra slowmotion,

... med en lugn jazzmelodi i bakgrunden

... ett enda clip i 8 minuter

mono.jpg

se filmen

Varför inte!

(njut! .... skidsäsongen är snart här!)

WebmasterComment