Hur blir Man Agil på riktigt?!

Vi vill alla jobba så smart som möjligt och inte slösa bort tid och resurser på "fel saker". Drömmen är givetvis att göra rätt från början och skapa ett arbetsklimat som är kreativt, spännande, utvecklande, innovativt och "korrekt". Snabba processer som involverar rätt personer, som håller kursen mot ett gemensamt mål. Vi vill alla skapa nytta, bygga bra grejer och dessutom ha himla kul på vägen!

För många stavas detta ”AGILE”, ”SCRUM” eller ”LEAN”.

Vissa personer går dock i villfarelsen att om man blundar och håller för öronen eller inte öppnar vissa ”dörrar” så försvinner alla problem. Men det är inte den som blundar som navigerar bäst, utan den som har förmågan att se många möjligheter och som har förmågan att REPRESENTERA det som är komplext och svårt på bästa möjliga sätt och som ger både riktning och energi för alla inblandade. Det är en navigatör som projekten behöver.

Om du vill skapa något som är enkelt och smidigt, måste du först förstå det svåra! Då först kan du leverar något som är både enkelt, tydligt, korrekt och som fungerar i verkligheten och som dessutom fungerar även på lång sikt genom alla faserna i en produkts livscykel.

En av de bästa sätten att representera komplexitet och styra smart i en komplex miljö, är att styra projektet från textual information (eller alla informationsfragment som sitter i huvudet på olika personer i projektet) mot smarta visuella representationer med rätt mängd ackomanjerande textuell information.

På samma sätt som infografik sammanfattar och representerar stora mängder data på ett smart, visuellt och för målgruppen anpassat sätt, så att kommunikationen förbättras, på samma sätt ska en kravingenjör kunna skapa representationer som gör att alla förstår och att projektet hittar i mål på smartast möjliga sätt.

För att klara detta måste vi bli experter på att utforska problem i olika situationer och ha en STOR verktygslåda med de bästa verktygen till vårt förfogande.

För att göra saker enkelt måsta man förstå det som är svårt! En expert kan ”se igenom den stora dimman av information” och peka i rätt riktning!

Toolbox.png

Välj rätt verktygslåda!

Därför är det viktigt att vi bygger en gedigen plattform som ger stöd för alla typer av komplexa situationer och som ger en grundförståelse för att kunna resonera och använda rätt verktyg/representation vid rätt tillfälle. Försök inte slå i skruvar med en hammare bara för att det var det enda verktyget som fanns i verktygslådan!

Om du vill blir agil/lean på riktigt måste du skaffa en verktygslåda som ger dig styrkan, argumenten och möjligheterna. Därför är IREB-grundkursen Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE-FL) en av de bästa kurserna du kan gå för att förenkla och styra ditt projekt i mål!

Om författaren

Stefan Eekenulv är en passionerad seniorkonsult inom kravhantering och förbättringsarbete, kreativ och visuell, alltid med fokus på att se saker med nya ögon och att få det att funka i verkligheten.