Per Klingnäs pratar mobiltest på i3

Att börja testa mobilapplikationer - utmaningar, fallgropar och saker
som kanske inte alls är så konstiga som man tror, Per Klingnäs 
Den mobila plattformen. Vad är en mobil plattform, vad innebär det
att testa på en sådan, vilka problem kan man tänkas stöta på och vad
bör man tänka på? 
Vad är en mobilapplikation? Vad skiljer den från en traditionell
applikation och vilka likheter finns? Vad innebär det ur ett
testperspektiv? 
Ekosystemet. En mobil applikation lever i en omgivning som vid en
första anblick är väldigt lik en traditionell kontext - men det finns
en hel del stora, och ur testhänseende väldigt viktiga skillnader. 
Vilka är dessa och hur påverkar de testningen? 
Att designa mobila tester
Testverktyg för mobiltestning - mycket mer än bara automatiserad
checking. 

Magnus WillnerComment