Nu erbjuder Inceptive Agila kurser i Sundsvall!

I samarbete med B3IT Norr så erbjuder Inceptive schemalagda agila kurser i Sundsvall. Först ut är Agil Kravanalytiker den 7-8 dec och 15-16 feb följt av Agil Test den 14-15 dec och 22-23 feb. Kurserna riktar sig till de som redan jobbar med kravarbete eller test, men vill ta nästa steg inom respektive område.

Kurserna håls i B3ITs lokaler på Torggatan 8, Sundsvall. Lärare är Inceptives Anna Odhner och Jonas Hermansson.

Agil Kravanalytiker

Du är redan bekant med krav, kravhantering och kravanalys men känner att det är svårt att hitta de rätta samarbetsformerna, dokumentationssätten och detaljnivåerna i agila organisationer, projekt och förvaltningar. Vad skall detaljeras innan sprintarna och vem ser till helhet är andra typiska frågor som denna kurs behandlar förutom handfasta tekniker och arbetssätt. Läs mer och anmäl er här....

Agil test

Som testare i ett agilt team möter du ofta att en stor mängd testaktiviteter ska genomföras under en väldigt begränsad tid. Tester av ny funktionalitet ska planeras, dokumenteras och exekveras samtidigt som regressionstestberget håller på att kväva dig. Den här kursen ger dig verktygen att hantera ovanstående situation och samtidigt bli en ovärderlig kugge i teamet. 

Den här 2-dagarskusen ger dig kännedom om olika metoder och tekniker för att coacha hela teamet, projektet och organisationen till att tänka kvalitet. Vi går även igenom en lång rad metoder och tekniker för hur du designar, genomför och rapporterar testerna samt när respektive variant passar bäst. Läs mer och anmäl er här....  

Jonas HermanssonComment