Automattestning- Vad ska jag välja?

Många företag tittar på att automatisera sina manuella tester. Att bestämma sig för att införa automattester kan dock innebära ett stort steg då det kräver tid och pengar men även engagemang från de inblandade.

Ledningen behöver stå bakom beslutet med resurser och eventuellt en strategisk plan för införande och användning av testerna. Även underhåll av testerna ska tas i beräkning. Kravställare, testare och utvecklare behöver vara engagerade och på samma linje för att få så mycket ut av testerna som möjligt.

När väl beslutet är taget att testautomatisering ska bli en del av företagets strategi mot förbättrad kvalitet ska man dessutom kasta sig in i djungeln som heter testautomatiseringsverktyg. Det krävs förberedelser i form av att identifiera vilka behov verktyget ska tillfredställa samt att hänsyn måste tas till arkitektur och ramverk på produkten som ska testas.

Vi har tittat på JAutomate och Selenium IDE som båda är verktyg som är lätta att hantera, även för de som inte har programmeringskunskaper. Dessa har vi jämfört i en rapport enligt en rad kriterier som vi anser viktiga inför valet av verktyg. Rapporten avser både att fungera som beslutsstöd när man står inför att välja verktyg men även för att tipsa om kriterier som är viktiga att ta hänsyn till.

Nedan finns en snabbtitt på en del av jämförelsen. JAutomate vs Selenium.

/ Rona Steinrücken & Louise Caspersson