Välkommen Bodil Björnberg

Inceptive har den stor glädjen att välkomna Bodil Björnberg till Stockholms kontoret!


Bodil brinner för att hjälpa individer, team, organisationer att lära, förstå och förändra. I hennes dagliga arbete som en Agile Coach arbetar hon med att införa agila metoder, coacha individer och grupper, skapa och driva workshops och bygga nätverk mellan olika delar av företaget. Bodil jobbar med är att få människor att mötas, lyssna och öppna sig för varandra. Så att alla och envar kan bidra med sitt unika värde. Bodil använder sig av gestalt perspektiv.


Anna HanssonComment