Skapa Förändring - Hylla Motståndet!

När jag googlade på ordet "förändringsbenägen" trillade jag på en jobbannons för en historielärare: "Förändringsbenägen historielärare sökes". Det framgår inte riktigt varför läraren behöver vara förändringsbenägen, jag hoppas det inte är historien hen förväntas förändra! Ja visst är det praktiskt med förändringsbenägna personer, som ser det spännande och det positiva i den nya läroplanen, den nya organisationen, den nya metoden vi ska införa. De som är energiska, glada och pådrivande i att komma i mål med det nya. Och så har vi de där som bara är emot, som är så jobbiga när man skall införa något nytt. De som ifrågasätter och sätter sig på tvären. Inte orkar man med dem. De bara förstör. Eller gör de det? För om vi tar bort motståndet så är det inte förändring vi får, utan underkastelse. Underkastelse och lydnad är praktiskt om syftet är att införa en förändring i sak, men vi får inte med oss människan med hjärta och hjärna. En förändring som gör att man verkligen väljer det nya själv, där tankar och beteenden formas utifrån att man har tagit in och låtit något nytt smälta samman med det som fanns innan. Då har det skett en förändring inom människan. Om vi skall få med oss människor på det sättet behöver var och en få utforska förändringen på sitt eget sätt. Då ingår motstånd som en naturlig del. Inte bara för hen som brukar vara emot utan även för mig som förändringsledare. Genom att ta hjälp av personer som vågar visa sitt motstånd kan jag själv utforska mitt eget motstånd. För där finns en källa till kunskap. Kanske handlar det om mina egna vanor och behov, något jag själv inte tagit itu med och som jag själv får en chans att upptäcka när jag speglar mig i det nya. Kanske hittar jag något som går förlorat i den planerade förändringen, värden som är viktiga för företaget att ta bevara. För motsatsen till förändring är bevarande. Bevarande i form av stabiliteten är lika viktig som förändringen för att kunna bygga ett starkt företag. Så låt oss hylla och bejaka både det motståndskraftiga och förändringsbenägna i oss människor så kan vi både genomdriva en förändring och faktiskt lyckas med förändringen!

Bodil Björnberg

Lean och Agile Coach/ Förändringsledare