Drick glögg och bygg Lego med oss på Inceptive!

Vad är egentligen Lego Serious Play? En fungerande faciliteringsteknik eller bara lek?

Lego Serious Play är en mycket beprövad workshopmetod som låter oss bortse från trampade tår, prestige och politik och istället fokusera på våra styrkor och unika egenskaper. Genom att skapa 3-dimensionella modeller släpper vi fram kreativiteten och alla kommer till tals. Allt detta medan vi har fantastiskt roligt! Fokus är på det kreativa så vi kan garantera en Power Point fri upplevelse. 

Lego Serious Play kan bland annat användas för att facilitera workshops med syfte att höja teamets självkänsla, effektivitet och dess förmåga att samarbeta, både inom teamet och i hela organisationen. En viktig del av metoden är att sätta gemensamma värderingar och värdegrund.

Den 20/12 bjuder vi in till en workshopdär vi förklarar vad Lego Serious Play innebär samtidigt som vi bygger Lego och dricker glögg! Välkommen till vårt nya Stockholms kontor på Kungsgatan 8.   

Anmäl dig här.................

Jonas HermanssonComment