"Det finns inga givna hierarkier!"

Jag kommer från krav/test hållet så hur man arbetar med kvalitet och vad man vill uppnå är något som driver mig, att rätt produkt är det slutkunden får helt enkelt.

En mjukvara är som en låt som du antingen älskar, hatar eller det bara är hissmusik som vissa säger. Vi alla tycker olika så vilken känsla vill du förmedla och till vem vill du förmedla den till?

Så vad är att arbeta brett med kvalitet? Skrev en del punkter som jag tycker man ska arbeta med.

  • Mjukvaran har rätt funktionalitet för sitt syfte.
  • Mjukvaran är funktionellt fungerande.
  • Deploy av mjukvara till alla miljöer sker på ett smidigt sätt.
  • Mjukvaran har tillräckligt bra prestanda för sitt syfte.
  • Mjukvaran är tillräcklig säker.
  • Mjukvaran är användbar.
  • Få mjukvaran att användas.

Här känns det som många är överens. Det jag däremot tycker är tråkigt är att ofta finns en slags hierarki mellan dessa punkter. För att nå framgång så måste du arbeta med alla dessa punkter. Att nå rätt nivå för alla dessa attribut, rätt nivå kan ju vara ingen nivå men man måste ju i så fall undersöka att så är fallet. För mycket funktionalitet eller att mjukvaran t.ex. är för säker så att användarvänlighet lider osv kan ju vara negativt. Det finns en mättnadsnivå för alla punkterna.

Jag ritade upp en enkel bild som ni kan se nedan, det är ett antal ellipser och framgång är formen i mitten av bilden. För att nå framgång så tar man rätt mättad mäng av de andra ellipserna. Varför är de skrivna på engelska? Jo för om ni tycker detta är intressant så läs gärna Gojko Adzic ”redefining software quality” där han skriver om det jag skrivit på men han har använt sig utav Maslows behovstrappa och jämför detta med hans modell.


Jag tycker den artikel är väldigt bra men Maslow behovstrappa har en hierarki som säger att du måste ha de fysiska behoven uppfyllda innan du kan säkerställa dina behov av trygghet osv. När vi pratar om mjukvarukvalitet så tycker jag inte man ska tänkte i dessa termer. Därför bloggade jag om detta, hoppas det var lite intressant och du kanske blev lite mer nyfiken om att jobba brett när det gäller att arbeta med mjukvarukvalitet.  

Ronnie Koenig

Kvalitetscoach

ronnie koenigComment