International Requirement Engineering board (IREB) störst på krav

Visste du att sedan 2007 har mer än 25000 personer i 61 länder fått IREB certifieringen "Certified Processional Requirement Engineering", Foundation Level. Det är alltså världens mest etablerade krav-certifiering. 

Jobbar du med krav/BA, eller är intresserad av att växa inom detta område. Är det inte dags att skaffa tyngd, mer kunskap och en certifiering genom att gå en kurs med 3 välfyllda dagar? Läs mer här.

Magnus WillnerComment