Nytt uppdrag: Kvalitetssäkring med CI/CD

Vi gläds åt att ha tecknat ett nytt avtal med Tibco Spotfire där vi ska hjälpa till som Automation and Configuration Management Engineer. Det är viktigt att stötta produktutvecklingsteam med verktyg och tjänster som behövs för att integrera kontinuerligt (CI) och leverera kontinuerligt (CD).

Jenkins, Ant/Nant/Maven, Salt, GIT och Amazon Web Services blir mer och mer vanliga i branchen för att möta kvalitetsattribut såsom hög tillförlitlighet och tillgänglighet.

I utvecklandet av "bygg-pipan" är automatiska tester centralt, särskilt när byggena testas i produktionslika miljöer med VMWare och i AWS Cloud. Där hjälper gärna Inceptive till med sitt långa fokus på kvalitetssäkring i olika former.

cicd2.png
Magnus WillnerComment