57minuter

ai57.jpg

57minuter
Inspiration – Innovation - Insikt


Välkommen till Inceptives seminarieserie för nyfikna ledare: 57 minuter!
Under 3x19 minuter ger vi dig snabb överblick, värt-att-veta inom en rad områden.

Vårt första tillfälle viger vi till AI - artificiell intelligens.  

Läs mer och boka dig.......

Vad får du?

  • Tidseffektiva sammanfattningar och belysningar av aktuella ämnen, framgångsrika koncept och erfarenheter från våra kunder inom områdena kvalitetssäkring, ledning och förändringsprocesser.

  • Vår idé på hur du enkelt/lättfattligt/tydligt/effektivt kan presentera/belysa/sprida ämnet/insikten vidare i din organisation. Vi ger dig en så kallad hiss-pitch!

  • Erfarenhetsutbyte med branschkollegor.

  • En arena för nätverkande.

Vad ger du?

  • En timme av din tid.

  • En inblick i dina tankar och erfarenheter som bidrag till diskussionen.

Vem är du?

  • Seminariet riktar sig till dig som är verksam som ledare och är nyfiken på att lära dig mer.

Varför 3x19 minuter?
Vi tror att insikt bygger på en balans mellan teori, reflektion och tillämpning. Därför innehåller våra 57 minuter tre block á 19 minuter:

  • Övergripande beskrivning av ett eller flera aktuella ämnen.

  • Inceptives perspektiv på ämnet.

  • Diskussion och nätverkande.

Innan du lämnar sammanfattar vi dessutom kärnan på 3 minuter, för att ge dig ett effektivt medskick.

wordswag_1537277506481.jpg

Första tillfället 16/10!
Vad behöver du som ledare veta om AI (Artificiell Intelligens) och hur påverkar AI ditt ledarskap och din organisation?

Vi förklarar och diskuterar AI och kvalitetssäkring ur ett ledarperspektiv. Läs mer och boka dig.......

Jonas HermanssonComment