PERSONAS - vad, hur och varför?

Kostnadsfritt seminarium 22/2!

persona sp.jpeg

Slutanvändarfokus och målgruppsanpassning är nyckeln till lyckad kvalitetssäkring, men ack så svårt, vare sig du kravställer, designar eller testar mjukvara! 

I de fall där teamen känner att det är långt till kunden har tekniken personas visat sig vara ett effektivt hjälpmedel. Inte felfritt, men det bästa som vi har provat på. Extra användbart är det med personas i utvecklingsorganisationer och team där det finns få som kan verksamheten och kunskapen om slutanvändarna är begränsad.

På detta seminarium pratar vi om hur personas kan användas i krav och testarbetet. Detta för att ge ett smakprov på en av de tekniker som vi går igenom i vår kombinerade agila krav och test-utbildning.

Möt oss 22/2 klockan 14.30-15.30! 

Karin CamnertComment