Stärk teamet - stärk produkten!

Individer och interaktioner framför processer och verktyg – är det inte något vi alla köper in oss på? Men allvarligt talat: hur mycket fokus ger vi egentligen utvecklingen av våra interaktioner? Efter flera år i och med team är jag övertygad om att vi spenderar för lite tid på att verkligen utveckla team-, tribe- och organisationskommunikation!

Forskning om framgångsrika team är talande: dessa team utmärks av mer än hög kompetens. Gemensamt för teamen är att de utöver individuell skicklighet har ett synnerligen väl utvecklat sätt att prata med varandra. De har ett högt socialt kapital!

Klimatet utmärks av omtänksamhet, respekt och öppna dialoger där både motgång och framgång delas på ett sätt som främjar verkligt lärande. Motstridiga viljor ses som tillgång, viljan att bygga på andras resonemang är hög och misstag bemöts med nyfikenhet snarare än värdering.

Min erfarenhet är också att i ett verkligt effektivt team används individernas styrkor maximalt, och gruppens medlemmar känner till och hjälps åt med det som är utmanande för var och en. Prestige läggs åt sidan, uppgiftsfokus tar över och glädje får rum.

Hjärnan är evolutionärt sett 40 000 år gammal – och principerna för när vi fungerar som bäst lika så. Alla typer av initiativ och metoder för att förbättra produkter, öka lönsamhet och bygga business faller platt utan att ta hänsyn till att psykologisk trygghet är en grundfaktor som 2000-talet inte kan förhandla bort. Engagemang, innovation och effektivitet kräver att vi trivs och får rum som individer i vårt team!

För att komma dit – särskilt i en värld som präglas av allt högre rörlighet på arbetsmarknaden – krävs mer riktade insatser för att hjälpa team, tribes och organisationer att nå det goda samtalet. Vi måste inse att det är bättre att proaktivt ge verktyg, än att plåstra om längs vägen när surdegarna redan pyser.

 

Vill du få hjälp på vägen? Hör av dig!

 

Karin Camnert är konsulten som drivs av att öka organisationers kollektiva intelligens och därigenom skapa mer värde och högre kvalitet.

karin sp.jpeg

 

Karin CamnertComment