Vad gör egentligen en agil coach?

Likt en dirigent hjälper coachen deltagarna i teamet att hitta varandra i optimal samverkan för den aktuella uppgiften. I takt med växlande sammansättning, kontext och inte minst uppgift så behöver ett team ständig reflektion. En agil coach.

I sin nyligen publicerades studie lyckas Gisela Bäcklander (KTH) med ett konststycke som få i IT-branchen klarar: att sätta fingret på vad en agil coach gör. Texten tar avstamp i complexity leadership, skiftet från ledarskap i industriåldern till ledarskap i kunskapsåldern. I slutsatsen pekar Bäcklander ut en möjlig framgångsfaktor för agila coacher - vilket är att veta när struktur behövs, inte vilken struktur. Det korta täta formatet torde göra texten till obligatorisk läsning för alla som är intresserade av ledarskap och agila processer.

Jag tror att som coach är mitt uppdrag att verka för teamet som helhet. Teamet skall uppmuntras att vara nyfiket på information som det kan omvandla till kunskap, och därmed förbättra sin förmåga att lösa tilldelad uppgift. Det är en ganska luddig beskrivning för någon som undrar varför de skall attestera mina fakturor och därför är det extra glädjande att få stöd för min idé om coachning av någon som borrat sig ned till pudelns kärna. Inte helt olikt så som en coach bör göra för att förstå sitt team.

 När vi ställer om till agila arbetsmetoder så övergår mycket av förväntan på leverens från individen till teamet. Därför behövs de agila coacherna, som en specifik resurs och med autonomi inom organisationen. Jag tror att det är gynnsamt att coacha mer än ett team parallellt, och även att coachen inte har andra arbetsuppgifter utan är helt fokuserad på teamet. För de som funderar på eller håller på med en omställning till mer agilt arbete, är coacherna en framgångsfaktor.

I sökandet efter äkta artificiell intelligens har självmedvetenhet utpekats som mål. En agil coach är teamets självmedvetenhet. En angelägen röst som genom att spegla och ställa frågor hjälper teamet att uppnå god velocitet.

Tobias Mattsson är konsulten som helst jobbar med förändringsledning, coachning och backlog-zero.

Tobias Mattsson är konsulten som helst jobbar med förändringsledning, coachning och backlog-zero.

 
Karin CamnertComment