Allt handlar om beteenden!

Därför behöver chefer, ledare och team agil beteendeträning

”Hur kommer det sig att agila arbetssätt ännu inte är up and running?”, var min första fråga när jag började jobba inom IT. Redan under mina universitetsår under tidigt 2000-tal gick surret om Lean-tavlor och det agila manifestet bland mina korridorskompisar.

Med min bakgrund inom utbildningssektorn, och specifikt från arbete med elever inom autismspektrum och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, stod det snart klart för mig varför agil transformation går trögt, slukar tid eller till och med misslyckas: ingen verkar på allvar peka på vikten av att metodiskt fokusera på att forma nya beteenden!

Specifikt verkar det saknas fokus på att utveckla agila beteenden och agilt mindset hos ledare, vilket ofta resulterar i att organisationer bokstavligen kör runt med handbromsen i. Dessutom tillåts strukturer, processer och arbetssätt som inte understödjer agil transformation leva vidare sida vid sida med visuella tavlor, sprintar och retron.

Ur mitt perspektiv, förefaller det som att mycket uppmärksamhet går åt till att utbilda i procedurer och ramverk (vilka för övrigt är utmärkta komponenter i förändringspusslet!), men att tro att detta automatiskt kommer att lösa uppdraget – att förändra beteenden – är en missuppfattning. Utöver detta, ser jag att man riskerar att tappa delaktighet och engagemang genom att göra motsatsen till de agila principerna: att sätta individer och interaktioner åt sidan till förmån för processer och verktyg. 

För att lyckas forma organisationer med samma egenskaper som ett fiskstim – som rör sig kollektivt samtidigt åt samma håll – behöver vi gå tillbaka till grunden; att fokusera på beteenden och att skapa nya vanor. Att applicera ett beteendeanalytiskt perspektiv verkar vara det som saknas!

Jag är därför glad över att nu initiera agil beteendeträning (ABT), ett koncept under utveckling för att hjälpa chefer, ledare och team att öka sina chanser till framgångsrik transformation.

Vi är precis i uppstarten av detta på Inceptive, och om du vill vara en av de första att kroka arm, anmäl intresse nedan!

     

karin.jpg

Karin har med framgång hjälpt klienter att tillägna sig nya sätt att tänka och agera under hela sin karriär.

I ABT kombinerar hon kompetens inom flera olika beteendeanalytiska inriktningar med agila principer.

Karin CamnertComment