Motståndskraftig + Förändringsbenägen = Sant

Tack för alla samtal under I3 utifrån Förändring och Motstånd. Många av er kommenterade att man inte är förändringsbenägen eller motståndskraftig utan båda delarna. Det blev jag så glad att höra, en bekräftelse på att ni erkänner motståndet i oss själva och i andra.

Under seminariet talade jag om förändring av första och andra ordningen. Jag förklarade hur första ordningens förändring handlar om en förändring i sak. Exempel jag gav var att sänka reporäntan, dra ner på utgifter för att hålla budgeten. Det är mer eller mindre av ett redan känt sätt att bemöta omvärlden. Andra ordningens förändring handlar istället om en förändring där vi ändrar vårt sätt att tänka och agera. Att sänka reporäntan påverkar ju i sig endast utgifter på lån. Synen på hur jag vill spendera mina pengar, hur stora lån jag tycker är ok att ha, hur mycket pengar jag vill lägga på mat, resor, boende är förändringar som sker inuti mig. En andra ordningens förändring vad gäller budgeten skulle kunna vara att titta på vad värde pengarna skapar istället för att se till utgifterna och se hur vi kan använda de pengar vi har. När en förändring av andra ordningen är genomförd så har jag alltså en förändrad världsbild och agerar därför annorlunda.

Jag ser ofta, både på företag och i samhället hur man väljer att reducera förändringen till första ordningen, det är ju den förändringen som man kan styra, planera, följa upp och avsluta. Andra ordningens förändringar är så mycket mer komplexa, och jag behöver inkludera att även jag själv kommer att förändras! Att reducera förändringen till endast första ordningen tyder på att det finns motstånd i mig själv. Motståndet mot det okända, den osäkerhet som finns i framtiden och den brist på kontroll en förändring av andra ordningen innebär. En förändring av andra ordningen händer inuti mig själv och inuti andra, och det är krävande. Hjärnan vill gärna ta de enklare, välkända vägarna. Att utforska nya sätt att tänka, att ifrågasätta gamla sanningar kräver energi för hjärnan, och energi vill den gärna spara på. Därför kommer motståndet inuti mig. Det kan kännas i magen, huvudet eller någon annanstans i kroppen. Ofta är vi så vältränade i att förneka det här att vi inte ens märker av den här känslan.

I många förändringar ser vi syftet med förändringen, och intellektuellt kan vi förstå den, jag kanske till och med ser att det kommer att gynna mig! Att jag då känner motstånd verkar inte logiskt eller rationellt. Det logiska är högt värderat i vårt samhälle, så bara de känslor som jag kan förklara i ord får finnas. Då kan jag välja att förneka mitt motstånd. Men eftersom förändringar av andra ordningen är komplexa är det faktiskt logiskt att känna motstånd! Om jag erkänner motståndet kan jag utforska det och ta reda på vad det handlar om. Kanske något jag kan påverka, kanske något jag kan förbereda mig på, kanske något jag hittat som är viktigt att bevara? Så hylla motståndet, leta efter det, ta hjälp av det. Motståndet är en beståndsdel i förändringen. Utan motstånd är det ingen förändring. Så när du hittar motståndet, fira det för då håller du på med en förändring av andra ordningen!


Bodil Björnberg

Lean och Agile Coach/ Förändringsledare