Tack, vad betyder bra jobbat för dig?

När jag nyligen höll ett blixttal på Agila Sverige, om manipulation, tog jag upp uttrycket ”bra jobbat”.

Efteråt fick jag jag en massa härlig respons och uppskattning och ganska många skämt om att ”Nu gäller det att inte säga bra jobbat!” Ja, jag förstår att det uppfattades så, men egentligen tycker även jag att det är roligt att höra: ”Bra jobbat!”, ”Vad duktig du är!”, ”Fin presentation!”. Nej, det är inte särskilt välformulerat, och jag tycker inte att det går att kalla feedback egentligen. Rent formellt skulle jag säga att det är en bedömning. Utifrån din måttstock och dina krav är jag duktig och har gjort det på ett sätt som du bedömer är bra. Och jag tror inte att det är några perfekta sätt att formulera oss som hjälper oss att verkligen närma oss varandra och förstå varandra och ge varandra feedback. Istället tror jag på att ta vara på tillfällena och öppna upp för en dialog oss emellan, för det är i samtalet mellan oss som något händer.

”Tack, vad betyder bra jobbat för dig?” är en användbar fråga. Då får jag kanske höra vad som verkligen var bra för dig. Om svaret är något som ”Nej, men det där hade jag aldrig kunnat prestera.” då vet jag att det mest handlar om din syn på dig själv. Om svaret istället blir något som: ”Hur du förklarade vad manipulation betyder för dig inspirerade mig att…” då får jag en insyn hur jag har påverkat dig med mina ord. Oavsett vad ditt svar blir så blev det något mer och det uppkom av att du sa “bra jobbat” och att jag intresserade mig för vadsom fanns bakom frasen. Har vi väl kommit så långt kanske det kommer ytterligare en följdfråga och så har den första frasen blivit ingången till ett samspel dig och mig emellan där vi lär känna både oss själva och varandra.

Det kan också finnas feedback i annat än ord. När du sitter med pannan i djupa veck medan jag beskriver ett problem kan jag fråga vad de där djupa vecken betyder. Kanske handlar det om huvudvärk, men kanske sitter du med en viktig fundering utifrån det jag berättar. Här kan jag få en viktig respons från dig och vi kan tillsammans hitta något nytt. Ett leende eller sömniga ögonlock kan berätta lika mycket. Ibland känns det svårt att fråga om just kroppsliga uttryck. Vi har föreställningar om vad det handlar om. De sömniga ögonlocken står säkert för att det jag säger är tråkigt, och det vågar jag inte möta. Leendet står för medhåll, och den illusionen vill jag inte bryta. Så kan det ju givetvis vara, och om jag väl vågar fråga har jag stora chanser att bli överraskad och lära mig något nytt om både dig och mig. Det kan också vara svårt för att vi upplever att vi stör med något som inte har med saken att göra. Att ta upp att du ser sömnig ut har ju inte direkt något med kundens nya krav att göra, så varför skall jag göra det? Nej, det har inte med sakfrågan att göra, men det påverkar vår förmåga att bidra till en konstruktiv lösning på sakfrågan. Om du är trött och behöver en kopp kaffe för att aktivt bidra, eller om jag har börjat prata om saker som du inte tycker har med saken att göra så är det viktigt att vi får upp det till ytan. Först då kan vi göra ett bra jobb tillsammans.

Feedback finns i så mycket vi gör och säger. Om vi begränsar det till endast någon gång per år då vi ger varandra formell feedback enligt ett formulär saknar den så många dimensioner. När vi lär oss att lyssna efter och fråga efter feedback kan andra nyanser komma fram. Nyanser som påverkar hur vi jobbar och bidrar till ett större värde för kunden och företaget. Nyanser som får mig att se på både dig och mig själv från ett annat håll. Med hjälp av de många små samtalen tillåter jag att en mångfacetterad bild växer fram av mig i samspel med dig. Det ger mig fler möjligheter att agera på, möjligheter som befriar och berikar.

Om du vill lyssna till mitt tal på Agila Sverige om: Att medvetandegöra - så att teamet kan ta ett eget beslut så följ länken nedan, där finns också många andra givande blixttal.

https://agilasverige.solidtango.com/video/att-medvetandegora-sa-att-teamet-kan-ta-ett-eget-beslut

Bodil Björnberg

Förändringsledare/ Agile Coach