Feedback är väl inte så svårt att ge!

Jag berättar för dig vad du gör eller säger och hur det påverkar mig. Vad är det som är svårt med det?

Egentligen är det inte att ge feedback som är svårt utan det är tanken på vad som kommer efteråt som gör det svårt att ge feedback. ”Hur kommer du att reagera på det jag säger och vad kommer du att svara?! Är det någon idé, kommer du lyssna? Hur kommer du tänka om mig om jag säger det här?” Mina tankar och erfarenheter från tidigare situationer påverkar mig så att jag inte ger någon feedback, kanske inte ens tänker tanken.

Feedbackmodeller brukar därför utformas enligt idén att det skall bli rätt från början. Eftersom feedback är till för ditt lärande behöver jag ge det så att du kan ta emot. Jag kan aldrig veta hur du tar emot feedbacken så det blir en riskminimering. Genom att jag förbereder mig och uttrycker mig väl minskar jag risken för ett missförstånd eller att du slutar att lyssna på vad jag vill säga.

Sandwichmodellen till exempel (eller hamburgaren) är uppbyggd utifrån tanken att man gärna vill ha positiv feedback, men däremot inte negativ feedback. Om jag ändå vill ge dig negativ feedback så lägger jag in den mitt emellan två positiva budskap. Tanken är därmed att du kommer lyssna på såväl positiv som negativ feedback du får från mig. Flera modeller bygger också på att bara använda positiv feedback. När jag ger dig positiv feedback kommer du känna dig stärkt, göra mer av det positiva och växa inom det du är bra på. Därmed finns det mindre plats för dina negativa sidor.

Andra modeller fokuserar på att förebygga missförstånd. Istället för positiv och negativ feedback brukar man prata om konstruktiv feedback. Här är förkortningar vanliga: SBI, AID, BIFF, STAR, m fl. Med de här modellerna vill man hjälpa mig, som ger feedback, att vara tydlig och basera mitt budskap på faktiska observationer jag gjort av till exempel ditt beteende, hur ditt beteende påverkar mig och hur jag skulle vilja att du gör istället. Det handlar alltså inte bara om att du skall få feedback för din skull utan även vilka behov jag har och hur jag vill att du bemöter mig. Men det är fortfarande tydlig fokus på hur jag levererar det där första budskapet. Jag får lära mig hur jag skall uttrycka mig för att du skall få det enklare att ta emot budskapet.

Men även om vi alla har gått en kurs, fått lära oss hur vi skall ge feedback så får vi inte igång feedback-kulturen ändå. För vad hjälper det att jag har lärt mig hur jag skall uttrycka mig när det är tanken på din reaktion som hindrar mig att ge feedback. Det kan tvärt om bli värre: ”Nu har jag gett feedback precis enligt modellen och ändå verkar du sur och avvisande, det är ju ingen idé att ge dig feedback!”

Feedback är  viktigt för vårt lärande. Vi behöver feedback från kund för att förstå vad som är av värde för dem och vad vi kan göra bättre.

Feedback är en av grunderna för självorganiserande, vi behöver hela tiden få återkoppling från alla delar i organisationen på vad som fungerar och inte fungerar för att förändra organisationen så att den fungerar på ett för oss ändamålsenligt sätt.

Med den förändringstakt vi har idag behöver vi feedback för att förstå vad som har förändrats i förutsättningar från samhället, så att vi kan möta förändringen i våra produkter.

För att bygga nära relationer, välfungerande team behöver vi feedback för att förstå oss själva och de andra och hur vi påverkar varandra så att vi trivs och har roligt tillsammans.

Agile utveckling är framtagen för att ta fram komplexa produkter i en omvärld under ständig förändring. Feedback är en förutsättning för att lyckas.

För att lyckas behöver vi göra feedback till något roligt, något vi gör utan att känna oss osäkra och spända.

Jag kan hjälpa dig att få syn på det du gör och det du säger  och hur du påverkar mig på ett sätt som du själv inte har möjlighet till. Jag kan på så sätt hjälpa dig. Jag kan också få hjälp av dig, synliggöra vad jag tycker är svårt, eller har problem med för tillfället. Om vi hjälper varandra och växa och hjälper varandra med våra behov så kommer vi må bättre och ha det roligare på jobbet. Vi kommer att få en ärligare relation som bottnar i att vi bryr oss om varandra och hjälper varandra och vi kommer därmed skapa mer värde.

Om vi ser det på det här sättet så kan vi sluta att fundera på vad som är negativ och positiv feedback, vad som är konstruktivt. Vi kan fokusera på vilken sorts hjälp det handlar om, och vem som behöver den, hur vi får syn på den och kommunicerar runt den. På så sätt kan vi bygga en sann feedback-kultur.

Så här vill jag hjälpa till. Jag tror jag kan hjälpa dig och ditt team och din organisation att göra er nyfikna på att jobba med feedback. Hjälpa er att både våga ge och ta feedback, tacka ja och nej till feedback och börja se all feedback som finns. Jag vill hjälpa er att bli bättre på att både växa som team och som individer. Och för att göra det behöver jag hjälp av dig.

Kom på min kurs i Stockholm eller Göteborg, eller kontakta Inceptive för en företagsintern kurs. Där kommer jag visa på hur man skapar en feedback-kultur i teamet. Vi gör det tillsammans så att du har dina egna erfarenheter med dig in i vardagen.

Bodil Björnberg

 Lean och Agile Coach/ Förändringsledare