Vad kan en gymnasieklass lära sig om IT-världen? Vad kan vi lära oss av dem?

-

Planering -

Stress -

Colour coded -

Smart -

Struktur -

Arbetsmetod

Detta är några ord vi fick med oss från eleverna på Globala Gymnasiet efter genomgång av agilt arbetssätt.

Inceptives Anna Odhner hade redan tidigare föreläst för lärarna så några av de agila verktygen, som stå upp, tavla, retrospektiv, hade redan använts till viss mån. Dessutom har gymnasiet grupparbete som en strategi i lärandet.

Efter en väldigt light version av teorin visade vi exempel utanför IT-världen; som elektronisk tavla över en renovering hemma samt ett skolarbete där en grupp redan använt sig av visualisering och nedbrytning av arbetsuppgift. Vi gjorde även en övning för att de skulle få praktisera planering, nedbrytning, göra, demo och retrospektiv i sina grupper.

Eleverna kastades sig febrilt in i uppgiften att bygga ett zoo. Energin gick att ta på. Det fanns en vilja att förbättra, tänka om och göra nytt.

Elevernas samarbete och reflektioner fick oss att fundera över varför inte fler erfarna personer inom IT når lika långt i sina insikter.

Det var reflektioner som ”vi måste dela upp i mindre uppgifter så att alla kan jobba samtidigt” och ”det kändes bra när vi jobbade tillsammans allihop”.

Det agila arbetssättet är inte hokus pokus. Det är mycket sunt förnuft paketerat på ett smart sätt. Framtiden får utvisa om hur mycket eleverna anammar av detta, vi hoppas de fick med sig värdefulla lärdomar.

Tanken som slog oss var; kanske skulle vi göra denna övning tillsammans med personer från arbetslivet?

Jessica Björk, Bodil Björnberg, Henrietta Skjöldebrand