Posts tagged post-it
Mötesmallen är en ”simple critical necessary part”…

En av mina favoritfraser är : ”this Condition is a cause if it is insufficient itself for the effect but a critical necessary part of an unnecessary, but sufficient set of conditions”

Men vad betyder den egentligen? Givetvis har jag visualiserat den för att förstå den på riktigt. Men vi ska inte gå in i detalj på hela denna förståelse utan fokusera på delen  ”a critical necessary part”.

Read More