TEAM! 

Kombinationskurs: teamcoching möter LEGO® Serious Play®

Du får det bästa av två världar i denna uppskattade tvådagarskurs som sätter lekfullhet och delaktighet i centrum, parallellt med att ge dig verktyg för att förstå grupper och individer på ett djupare plan! 

Vi pratar om framgångsrika team, grupputveckling och situationsbaserat ledarskap, givetvis varvat med att skapa egna 3-dimensionella modeller på temat.

Kursen passar för dig som är nyfiken på hur LEGO Serious Play kan användas för att skapa bättre förutsättningar för välfungerande team, värderingsarbete och verksamhetsutveckling, samt vill bygga vidare på din förståelse för gruppdynamik och mänskligt beteende.

I TEAM! möts våra två kurser Coacha team och LEGO® Serious Play®.

I TEAM! möts våra två kurser Coacha team och LEGO® Serious Play®.

MÅLET MED KURSEN

Du kommer efter kursen kunna hålla LEGO Serious Play Workshops i din organisation med syfte att skapa välfungerande team, stärka team-gemenskapen och facilitera möten på ett nytt sätt. Du fyller också på din verktygslåda med andra typer av övningar, modeller och teorier för att fördjupa din förståelse för grupper och individer. Vi pratar om framgångsrika team och vilka faktorer som tar oss dit.

MÅLGRUPP

Du är troligen ledare av något slag: agil coach, förändringsledare, teamledare, projektledare, chef eller liknande och är intresserad av att utveckla ditt ledarskap.

UPPLÄGG

Vi varvar teori och praktik, går igenom olika övningar och metoden LEGO Serious Play stegvis. Du bidrar med egna reflektioner och erfarenheter till det gemensamma lärandet, samt får djupdyka i aspekter av ledarskap för team.

KURSINNEHÅLL

  • Introduktion och teori kring LEGO Serious Play: vad innebär metoden och vad har den för bakgrund? Vi bygger också egna 3-dimensionella LEGO-modeller, primärt med team-fokus, och diskuterar tillämpningar av metoden.

  • Vad är ett team och vad gör framgångsrika team?

  • Grupputveckling i praktiken. Vad behöver grupper i olika utvecklingsfaser? I vilken fas är din grupp?

  • Individuella utvecklingsfaser och situationsbaserat ledarskap. Vad behöver individer i olika faser och hur kan du förhålla dig till att individerna i ett team har olika behov

  • Beteendestilar som en slags personas – är det något att ha? I så fall till vad? Hur påverkar olika stilar sin omgivning? Vi pratar bortom DISC-modellens fyra färger.

  • Förstärkningsteori – att forma goda teambeteenden.

KURSTILLFÄLLEN

Stockholm 6-7 maj

OMFATTNING

2 dagar

SPRÅK

Svenska

PRIS

13 995 exkl. moms

KURSANSVARIG

Kursansvarig: Karin Camnert
karin.camnert@inceptive.se
+46(0)73-629 02 60