Coacha team

Förstå, utforska och reflektera för utveckling!

På den här kursen får du praktiska verktyg för coaching, arbete och teamutveckling i din egen grupp, likväl som teoretisk bakgrund för att fördjupa din förståelse för mänsklig interaktion i stort.

Med grund i självreflektion behandlar vi bland annat områden som kommunikation, gruppteori/-dynamik och hur hjärnans funktionssätt påverkar oss. Du utforskar vem du själv är ur olika aspekter, vad du har för behov och hur det kan påverka din omgivning. Du provar olika övningar och modeller för bland annat coaching, feedback och agilt arbetssätt.

MÅLET MED KURSEN

När kursen är genomförd har du satt både dig själv och andra i strålkastarljus, och har överskådlig insikt i en stor mängd faktorer som påverkar individer och individers samverkan i grupp. I kombination med en påfylld verktygslåda kan du nu jobba vidare med hög anpassning till just ditt team och era förutsättningar.

MÅLGRUPP

Passar dig som är verksam som ledare eller coach.

UPPLÄGG OCH KURSINNEHÅLL

Kursen är fördelad över två dagar och struktureras i fyra teman:

Hur kan jag förstå människor i allmänhet?
Rent evolutionärt är vår hjärna ungefär 40 000 år gammal – den har i allt väsentligt samma funktionssätt som i det senaste evolutionära språnget. I kursens första tema fokuserar vi på några allmänmänskliga faktorer som påverkar hur vi fungerar och beter oss.

Vi behandlar bland annat:

 • Motivation

 • Rädslor

 • Kommunikationsteori

 • Enkel neurovetenskaplig teori

Hur kan jag förstå mig själv?
Detta block sätter fokus på dig – hur fungerar du? Vad driver dig, vad triggar dig och hur beter du dig? Att coacha och/eller leda andra tar sin grund i att du har koll på ditt eget funktionssätt.

Vi behandlar bland annat:

 • Värderingar

 • Beteendestilar

 • Triggers

 • Konfliktstil

 • Situationsbaserat ledarskap

Hur kan jag förstå min grupp?
Vi tittar på faktorer som påverkar gruppen, samt olika verktyg för att jobba gruppen framåt.

Blocket behandlar bland annat:

 • Gruppteori

 • Situationsbaserat ledarskap

 • Feedback

 • Coaching

 • Faciliteringsmetod


Hur jobbar jag vidare?
I det sista temat sammanfattar vi och drar slutsatser för ditt fortsatta arbete. Vårt mål är att du ska lämna kursen med konkreta verktyg och förhållningssätt som du kan implementera redan dagen efter – inom en vecka – inom en månad.

Vi behandlar bland annat:

 • Modellering

 • Förstärkning

 • Uppgiftsfördelning

 • Att leva värderingar

KURSTILLFÄLLEN

Stockholm 19-20/3
 

OMFATTNING

2 dagar

SPRÅK

Svenska

PRIS

14 995 SEK exkl. moms

Kursen ges företagsanpassad. Begär offert.

LÄRARE

Karin Camnert
Anna Odhner

KONTAKT

Kursansvarig: Karin Camnert
karin.camnert@inceptive.se
+46(0)73-629 02 60