Testautomatiserare

Automatisk testning är ett fundament för agil utveckling. Man kan göra kvalitetsmässiga underverk genom att lyckas automatisera sina tester, men det är svårt och kräver djup kompetens och erfarenhet.

De flesta automatiseringsprojekt misslyckas faktiskt att uppnå sina mål. Det behöver inte vara så. Vi kan automatisering!  

Ett antal testautomatiseringsverktyg vi arbetat med:

Ett antal prestandatestverktyg vi arbetat med:

Automatisering är oftast en förutsättning för hög kvalité. För komplett Continuous Delivery behöver det även göras på GUI-nivå.
Michel Nass, skapare av det visuella automatiseringsverktyget jAutomate, som redan används av ca 60 organisationer.

Michel Nass, skapare av det visuella automatiseringsverktyget jAutomate, som redan används av ca 60 organisationer.