Testautomatisering

LÄR DIG SELENIUM, SOAPUI, EYEAUTOMATE OCH FITNESSE

I denna grundkurs lär vi oss hur FitNesse är uppbyggt men även mer praktiskt hur vi skapar olika typer av testfall. Kursdeltagaren utgår från en “tom” dator, som ju ofta är fallet när man inför en ny produkt, och får träna sig på att ladda hem, installera och starta de programvaror som behövs för övningarna. Vi kommer därefter att öva på att tillverka testfall av både den nya typen av fixturer (SLIM) samt den klassiska varianten (FIT).

FÖRKUNSKAPER

Erfarenheter från programmering är bra men inte nödvändig.

KURSINNEHÅLL

1. Tanken bakom FitNesse
Vi diskuterar tillsammans om varför FitNesse behövs och vad som är grundtankarna bakom verktyget.

2. Wikin
I FitNesse använder sig testarna av en Wiki för att administrera testfallen. Vi kikar närmare på hur FitNesse Wiki ser ut samt vilka funktioner som finns där.

3. Katalogstrukturen
Alla tester och testsviter i FitNesse lagras i en motsvarande katalogstruktur på hårddisken. Här får vi lära oss hur testerna är organiserade både i Wikin samt på hårddisken.

4. Uppsättning av miljön
Vi laddar hem de applikationer som behövs från sina respektive hemsidor. De olika programvarorna skall sedan installeras och konfigureras av kursdeltagaren.

5. Övningar
Vi studerar applikationen som skall testas i våra övningar samt de funktionella krav som finns på testapplikationen. Därefter genomför vi en rad praktiska övningar med de olika fixtur- och tabelltyper som finns: ColumnFixture, RowFixture, ActionFixture, DecisionTable, QueryTable och SciptTable.

6. Manuella och automatiska GUI-tester
FitNesse kan faktiskt användas för att driva både manuella och automatiska GUI-tester. Vi får en introduktion och kan sedan öva på att tillverka och köra både manuella och automatiska GUI-testfall i verktyget.

KURSTILLFÄLLEN

Företagsanpassad

OMFATTNING

3 dagar

SPRÅK

Svenska, kursmaterialet är på engelska

PRIS

14900 SEK exkl. moms

KURSBLAD

 Länk till kursblad (PDF)

KONTAKT

Thomas Stjern
thomas.stjern@inceptive.se
+46(0)70-810 05 59