TESTLEDARE

Testledare från oss hjälper er med planering och styrning av test utifrån vad som skapar mest verksamhetsnytta och affärsvärde hos er.

Våra testledare har många års erfarenhet av testledning i komplexa miljöer. Vi genomför tester med hjälp av situationsanpassade tekniker och kan verka i en agil miljö. Vi säkerställer att era testfall faktiskt testar rätt saker.

DU KAN MED TRYGGHET KONTAKTA OSS NÄR DET GÄLLER

 • Testledning
 • Ansvara för och vidareutveckla teststrategier
 • Identifiering av vad som ska testas och i vilken omfattning utifrån affärsnyttan
 • Skapa testmiljöer och testdata
 • Bedöma lämplig testautomatiseringsgrad
 • Framtagning av testrapporter
 • Rådgivning kring dokumentation vid beslutsfattande
 • Design av testfall utifrån effektiva tekniker
 • Verkställande av tester
 • Hantering av krav ur ett testperspektiv
 • Testadministration