Bugga det som hindrar er framgång!

I dagens informationsbrus räcker inte en bra produkt för att nå igenom. Då funktioner för viral spridning behöver byggas in i produkten för att den ska nå ut, behövs experter på testning av virala krav. Virala krav kan vara krav på onboarding-processen, viral koefficient  och delnings-barhet. Kort sagt, jobba bort buggar i er online-marknadsföring.

Viraltest

Viraltest är testning av virala funktioner. Det synliggöra problem, så att de kan lösas och viral spridning åstadkommas. 

Här ingår testning och utveckling av parallella landningssidor, registreringsflöden, virala loopen, virala meddelanden mm. Kohort-analyser görs för att få relevanta underlag.  Personas används och olika typer av användbarhetstester genomförs. Praktisk psykologi blandas med en verktyglåda av "mönster" från framgångsrika företags så kallade "growth hacking".

Bidrar till företagets framgång

Med erfarna testare som kan viraltest kan ni öka er virala coefficient och nå ut med er produkt. Buggar i er online-marknadsföring och SEO hittas, prioriteras och åtgärdas. Dessa business-minded, databas-kunniga, online-marknadskunniga och tekniska personer är ett utmärkt stöd till marknadsansvariga , produktägare och utvecklingsteam. 

Vill du veta mer, kontakt Magnus Willner.