Inceptive är ett konsult- och kunskapsföretag med specialistkompetens inom teststyrning, testautomatisering och kravhantering. Vi erbjuder exceptionellt kompetenta konsulter och mentorer samt utbildning och certifieringar för professionella yrkesmänniskor.

Våra konsulter bemannar projektroller som t.ex. testledare, testare, krav- eller verksamhetsanalytiker. De är passionerade och engagerade individer med specialistkompetens, tekniskt djup och social höjd.

 

De mest seniora konsulterna arbetar ofta som stöd till organisationer i förändring, t.ex. med analyser och förstudier, införande av processer och verktyg eller med renodlat mentorskap.

 

Våra erfarna konsulter är också ansvariga för vår kursverksamhet. Det innebär att vi utöver teoretisk bas- och spetskunskap också kan krydda kursupplevelsen med ett praktiskt verklighetsperspektiv.
De senaste nyheterna på inceptive.se.
De senast publicerade artklarna i vår blogg.